Logo de la Universdad de Valencia Logo Vicerrectorado de Investigación, Vicerrectorado de Innovación y Transferencia Logo del portal

Dicurso y Gramática - DIGRAM

Referencia del grupo:

GIUV2017-385

 
Descripción de la actividad investigadora:

El grup DIGRAM orienta la seua activitat de recerca a l'anàlisi d'aspectes gramaticals amb una projecció discursiva rellevant des d'una perspectiva que inclou i supera l'estudi de la gramàtica del text i la colisió textual. Específicament, ha treballat i treballa en els connectors i els marcadors del discurs en general d´una perspectiva descriptiva i també contrastiva (bàsicament contrastant el català amb l´anglès i l'espanyol i, ocasionalment, amb altres llengües romàniques), l´ús dels demostratius, la funció de noms encapsuladors o les funcions pragmàtiques dels verba dicendi en discurs, entre altres, en la construcció discursiva. Aquests aspectes textuals es relacionen amb el gènere discursiu i el canal. Les recerques es basen en corpus oral de discurs polític (debat electoral i debat parlamentari), de conversa i entrevista semidirigida (CUB i CAP de la UB) i en corpus escrit, com ara novel·les o el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana (IEC), segons l'aspecte que s'estudia. De fa anys col·laborem amb el grup GREPAD de la UB (http://www.ub.edu/grepad/).

 
Página Web:

No indicada

 
Objetivos cientificotécnicos:
  • L'objectiu general del grup és l'anàlisi d'aspectes gramaticals amb una projecció discursiva i com incideixen en la coherència i l'adequació textuals. Aquest objectiu es concreta en diversos objectius específics:
  • a) Estudiar els límits entre els mecanismes de referència i els de connexió, analizant la creació de unitats connectives a partir de unitats lèxiques o de naturalesa referencial.
  • b) Descriure el funcionament estructural i pragmàtic dels usos no prototípics de certs marcadors del discurs.
  • c) Analitzar el funcionament dels noms encapsuladors i els verba dicendi com a elements clau en la seqüenciació discursiva i en la integració de diferents plans enunciatius, respectivament.
  • d) Aprofundir en la funció modalitzadora de los marcadors del discurs i la dels noms encapsuladors com a estratègia persuasiva d'objectivació o subjectivació de la informació encapsulada.
 
Líneas de investigación:
  • Estudio de conectores y marcadores del discurso. Estudi del funcionament de connectors, interjeccions i marcadors del discurs en català des d¿una perspectiva descriptiva i contrastiva (aspectes estructurals i funcionals, lexicogràfics, discursius i d¿organització textual).
  • Mecanismos fóricos de cohesión textual. Anàlisi de mecanismes fòrics de cohesió textual: demostratius textuals, noms encapsuladors i mecanismes endofòrics de cohesió. Funcionament, projecció discursiva i relació amb els marcadors del discurs.
  • Verbos de comunicación en discurso. Funcions pragmàtiques dels verbs dicendi en discurs.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
M. Josep Cuenca OrdiñanaDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
Maria Josep Marín JordáMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Josep Enric Ribera I CondominaMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a