UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 279/2016

Reglament de règim intern del departament de Matemàtiques.

+ info

(Aprovat CG 28-X-2016)

-info
ACGUV 280/2016

Reglament de règim intern del departament de Filosofia.

+ info

(Aprovat CG 28-X-2016)

-info
ACGUV 241/2016

Reglament de règim intern del departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia.

+ info

(Aprovat CG 27-IX-2016).

-info
ACGUV 214/2016

Reglament de règim intern del departament d'Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques.

+ info

(Aprovat CG 26-VII-2016).

-info
ACGUV 213/2016

Reglament de règim intern del departament de Botànica i Geologia.

+ info

(Aprovat CG 26-VII-2016)

-info
ACGUV 174/2016

Reglament de règim intern del departament de Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física.

+ info

(Aprovat C.G. 28-VI-2016).

-info
ACGUV 175/2016

Reglament de règim inern del departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga.

+ info

(Aprovat CG 28-VI-2016).

-info
ACGUV 117/2016

Reglament de règim intern del Departament d'Història Moderna i Contemporània.

+ info

Aprovat CG 31-V-2016

-info
ACGUV 251/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política i de l'Administració.

+ info

(Aprovat CG 21-XII-2006. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de febrer de 2019.

-info
ACGUV 243/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Filosofia del Dret i Política.

+ info

(Aprovat CG 28-XI-2006. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 27-IX-2016).

-info
ACGUV 166/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Filologia Francesa i Italiana.

+ info

(Aprovat CG 27-VII-2006. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

-info
ACGUV 165/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Microbiologia i Ecologia.

+ info

(Aprovat CG 27-VII-2006. Modificat CG 22-XII-2009). (Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 21 de maig de 2019).

-info
ACGUV 169/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Treball Social i Serveis Socials.

+ info

(Aprovat CG 27-VII-2006. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de febrer de 2019.

-info
ACGUV 168/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Cirurgia.

+ info

(Aprovat CG 27-VII-2006. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 23 de juliol de 2019.

-info
ACGUV 132/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Filologia Espanyola.

+ info

(Aprovat CG 27-VI-2006. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

-info
ACGUV 131/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació.

+ info

(Aprovat CG 27-VI-2006. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 20 de juny de 2019.

-info
ACGUV 130/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.

+ info

(Aprovat CG 27-VI-2006. Modificat CG 22-XII-2009. Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 2 d’abril de 2019.).

-info
ACGUV 116/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Fisiologia.

+ info

(Aprovat CG 6-VI-2006. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 23-VII-2019). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 23 de juliol de 2019.

-info
ACGUV 52/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Patologia.

+ info

(Aprovat CG 14-III-2006. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 23 de juliol de 2019.

-info
ACGUV 55/2006

Reglament de Règim Intern del Departament d´Óptica i Optometria i Ciències de la Visió.

+ info

(Aprovat CG 14-III-2006. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 22-XII-2014).

-info
ACGUV 49/2006

Reglament de Règim Intern del Departament d´Anàlisi Econòmica.

+ info

(Aprovat CG 14-III-2006. Modificat CG 22-XII-2009. Adaptat a la modificació del Reglament Marc de règim intern de departaments aprovada pel CG de 30-IX-2014, amb el vistiplau de la Comissió d'Estatuts de 26-III-2015).

-info
ACGUV 54/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Química Orgànica.

+ info

(Aprovat CG 14-III-2006. Modificat CG 22-XII-2009. Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 2 d’abril de 2019.).

-info
ACGUV 51/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya.

+ info

(Aprovat CG 14-III-2006. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 31-III-2015. Modificat CG 25-VII-2017).

-info
ACGUV 50/2006

Reglament de Règim Intern del Departament d´Infermeria.

+ info

(Aprovat CG 14-III-2006. Modificat CG 22-XII-2009. Adaptació al canvi de denominació del Centre, Decret 116/20111, de 9 de setembre). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 20 de juny de 2019.

-info
ACGUV 53/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia.

+ info

(Aprovat CG 14-III-2006. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 23 de juliol de 2019.

-info
RGUV 34/2006

Reglament de Règim Intern del Departament d´Astronomia i Astrofísica.

+ info

(Aprovat CG 31-I-2006. Modificat CG 22-XII-2009. Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 2 d’abril de 2019.).

-info
ACGUV 40/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Filologia Clàssica.

+ info

(Aprovat CG 31-I-2006. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

-info
ACGUV 43/2006

Reglament de Règim Intern del Departament d´Història de la Ciència i Documentació.

+ info

(Aprovat CG 31-I-2006. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 23 de juliol de 2019.

-info
ACGUV 39/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Filologia Catalana.

+ info

(Aprovat CG 31-I-2006. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

-info
ACGUV 42/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Genètica.

+ info

(Aprovat CG 31-I-2006. Modificat CG 22-XII-2009). (Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 21 de maig de 2019).

-info
ACGUV 37/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura.

+ info

(Aprovat CG 31-I-2006. Modificat CG 22-XII-2009. Adaptació al canvi de denominació del centre, Decret 116/2011, de 9 de setembre). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de febrer de 2019.

-info
ACGUV 36/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Comptabilitat.

+ info

(Aprovat CG 31-I-2006. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 31-III-2015).

-info
ACGUV 41/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Física Teòrica.

+ info

(Aprovat CG 31-I-2006. Modificat CG 22-XII-2009. Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 2 d’abril de 2019.).

-info
ACGUV 38/2006

Reglament de Règim Intern del Departament d´Economia Aplicada.

+ info

(Aprovat CG 31-I-2006. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 19-XII-2017).

-info
ACGUV 35/2006

Reglament de Règim Intern del Departament de Bioquímica i Biologia molecular.

+ info

(Aprovat CG 31-I-2006. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 28-VII-2015).

-info
ACGUV 283/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Teoria de l´Educació.

+ info

(Aprovat CG 29-XI-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 20 de juny de 2019.

-info
ACGUV 270/2005

Reglament de Règim Intern del Departament d´Anàlisi Matemàtica.

+ info

(Aprovat CG 29-XI-2005. Modificat CG 22-XII-2009). (Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 21 de maig de 2019).

-info
ACGUV 277/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Farmacologia.

+ info

(Aprovat CG 29-XI-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 24-XI-2015).

-info
ACGUV 280/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Medicina Preventiva i Salut Púlica, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal.

+ info

(Aprovat CG 29-XI-2005. Modificat CG 22-XII-2009). (Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 21 de maig de 2019).

-info
ACGUV 275/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Dret Administratiu i Processal.

+ info

(Aprovat CG 29-XI-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de febrer de 2019.

-info
ACGUV 281/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Química Física.

+ info

(Aprovat CG 29-XI-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 26-V-2015).

-info
ACGUV 278/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Geografia.

+ info

(Aprovat CG 29-XI-2005. Modificat CG 22-XII-2009). (Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 21 de maig de 2019).

-info
ACGUV 279/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Medicina.

+ info

(Aprovat CG 29-XI-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 23 de juliol de 2019.

-info
ACGUV 273/2005

Reglament de Règim Imtern del Departament de Comercialització i Investigació de Mercats.

+ info

(Aprovat CG 29-XI-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 2 d’abril de 2019. ).

-info
ACGUV 282/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.

+ info

(Aprovat CG 29-XI-2005. Modificat CG 17-II-2009. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 20 de juny de 2019. (Modificat CG 20-VI-2019).

-info
ACGUV 276/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Dret Romà i Eclesiàstic de l'Estat.

+ info

(Aprovat CG 29-XI-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de febrer de 2019.

-info
ACGUV 272/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Biologia Vegetal.

+ info

(Aprovat CG 29-XI-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Adaptat a la modificació del Reglament Marc de règim intern de departaments aprovada pel CG de 30-IX-1994, amb el vistiplau de la Comissió d'Estatuts de 27-IV-2015).

-info
ACGUV 274/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Direcció d'Empreses Juan José Renau Piqueras.

+ info

(Aprovat CG 29-XI-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 2 d’abril de 2019.).

-info
ACGUV 241/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Fisioteràpia.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Adaptació al canvi de denominació del centre, Decret 116/2011, de 9 de setembre. Modificat CG 24-IV-2018).

-info
ACGUV 244/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Psicologia Evolutiva i de l´Educació.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

-info
ACGUV 243/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Psicobiologia.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

-info
ACGUV 240/2005

Reglament de Règim Intern del Departament d´Estructura Econòmica (Economia Aplicada II).

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 2 d’abril de 2019.).

-info
ACGUV 235/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Dret Civil.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de febrer de 2019.

-info
ACGUV 245/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Química Inorgànica.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 2 d’abril de 2019.).

-info
ACGUV 242/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 2 d’abril de 2019.).

-info
ACGUV 236/2005

Reglament de règim Intern del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Adaptat al canvi de denominació del centre, Decret 116/2011, de 9 de setembre). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de febrer de 2019.

-info
ACGUV 238/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Didàctica de la Matemàtica.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Adaptació al canvi de denominació del centre. Decret 116/2011, de 9 de setembre). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de febrer de 2019.

-info
ACGUV 247/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Zoologia.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 31-III-2015).

-info
ACGUV 239/2005

Reglament de Règim Intern del Departament d´Economia Financera i Actuarial.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 2 d’abril de 2019). (Modificat CG 21-V-2019).

-info
ACGUV 246/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat per canvi de denominació del Departament en el CG 31-I-2006. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

-info
ACGUV 237/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Didàtica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Adaptat al canvi de denominació del centre, Decret 116/2011, de 9 de setembre. Modificat CG 26-IV-2016).

-info
ACGUV 198/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Dret Penal.

+ info

(Aprovat CG 27-IX-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 25-VII-2017).

-info
ACGUV 201/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Psicologia Bàsica.

+ info

(Aprovat CG 27-IX-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

-info
ACGUV 197/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Dret Mercantil “Manuel Broseta Pont”.

+ info

(Aprovat CG 27-IX-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Adaptat a la modificació del Reglament Marc de règim intern de departaments aprovada pel CG de 30-IX-2014, amb el vistiplau de la Comissió d'Estatuts de 29-I-2015).

-info
ACGUV 196/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Sociologia i Antropologia Social.

+ info

(Aprovat CG 27-IX-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de febrer de 2019.

-info
ACGUV 200/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics.

+ info

(Aprovat CG 27-IX-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

-info
ACGUV 204/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Didàctica i Organització Escolar.

+ info

(Aprovat CG 27-IX-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 20 de juny de 2019.

-info
ACGUV 205/2005

Reglament de Règim Intern del Departament d´Enginyeria Química.

+ info

(Aprovat CG 27-IX-2005. Modificat CG 22-XII-2009). (Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 21 de maig de 2019).

-info
ACGUV 194/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Química Analítica.

+ info

(Aprovat CG 27-IX-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 26-V-2015).

-info
ACGUV 195/2005

Reglament de Règim Intern del Departament d´Informàtica.

+ info

(Aprovat CG 27-IX-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 28-III-2017).

-info
ACGUV 203/2005

Reglament de Règim Intern del Departament d´Educació Comparada i Història de l’Educació.

+ info

(Aprovat CG 27-IX-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 20 de juny de 2019.

-info
ACGUV 199/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Psicologia Social.

+ info

(Aprovat CG 27-IX-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

-info
ACGUV 180/2005

Reglament de Règim Intern del Departament d´Anatomia i Embriologia Humana.

+ info

(Aprovat CG 18-VII-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 23 de juliol de 2019.

-info
ACGUV 175/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Dret Internacional “Adolfo Miaja de la Muela”.

+ info

(Aprovat CG 18-VII-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de febrer de 2019.

-info
ACGUV 178/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament.

+ info

(Aprovat CG 18-VII-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

-info
ACGUV 177/2005

Reglament de Règim Intern del Departament d´Estomatologia.

+ info

(Aprovat CG 18-VII-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 23 de juliol de 2019.

-info
ACGUV 182/2005

Reglament de Règim Intern del Departament d´Enginyeria Electrònica.

+ info

(Aprovat CG 18-VII-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 27-IX-2016).

-info
ACGUV 170/2005

Reglament de Règim Intern del Departament d´Educació Física i Esportiva.

+ info

(Aprovat CG 18-VII-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 20 de juny de 2019.

-info
ACGUV 181/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.

+ info

(Aprovat CG 18-VII-2005. Modificat CG 17-II-2009. Modificat CG 22-XII-2009. Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 2 d’abril de 2019.).

-info
ACGUV 173/2005

Reglament de Règim Intern del Departament d´Història de l´Art.

+ info

(Aprovat CG 18-VII-2005. Modificat CG 22-XII-2009). (Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 21 de maig de 2019.)

-info
ACGUV 109/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Finances Empresarials.

+ info

(Aprovat CG 14-VI-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 2 d’abril de 2019.).

-info
ACGUV 103/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Dret Financer i Història del Dret.

+ info

(Aprovat CG 14-VI-2005. Modificat CG 22-XII-2009). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de febrer de 2019.

-info
ACGUV 104/2005

Reglament de Règim Intern del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social.

+ info

(Aprovat CG 14-VI-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 2-IV-2019. Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 2 d'abril de 2019.).

-info
ACGUV 107/2005

Reglament de Règim Intern del Departament d´Estadística i Investigació Operativa.

+ info

(Aprovat CG 14-VI-2005. Modificat CG 22-XII-2009). (Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de departaments modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 169/2014). Comunicat al Consell de Govern de 21 de maig de 2019).

-info
ACGUV 20/2005

Reglament Marc de Règim Intern de Departaments.

+ info

(Aprovat CG 25-I-2005. Modificat CG 14-VI-2005. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat 30-IX-2014).

-info