UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

Universitat de València

 • Comptes anuals 2020:   Signats  Navegables
 • Informe d'auditoria pública de regularitat comptable de la intervenció General de la Generalitat Valenciana
 • Informe d'auditoria de compliment i operativa de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana
 • Informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalització de les universitats públiques de la Generalitat Valenciana
 • Fundació Lluís Alcanyís

 • Comptes anuals de la Fundació Lluís Alcanyís
 • Informe d'auditoria
 • Centre d'Idiomes de la Universitat de València

 • Comptes anuals del Centre d'Idiomes de la Universitat de València
 • Informe d'auditoria
 • Fundació Parc Científic Universitat de València

 • Comptes anuals de la Fundació Parc Científic Universitat de València
 • Informe d'auditoria
 • Fundació General de la Universitat de València

 • Comptes anuals de la Fundació General de la Universitat de València
 • Informe d'auditoria
 • Fundació Universitat-Empresa de València

 • Comptes anuals de la Fundació Universitat-Empresa de València
 • Informe d'auditoria
 • Gestió de projectes univeritaris - FGUV

 • Comptes anuals de la Gestió de projectes universitaris - FGUV
 • Informe d'auditoria