UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

La medalla de la Universitat de València és una distinció honorífica que es podrà atorgar a persones físiques, corporacions i entitats, per raó de llurs mèrits o dels rellevants serveis prestats a la nostra Universitat.
La medalla de la Universitat de València és circular i de bronze, amb un diàmetre de 70 mil·límetres, i s'ajustarà a allò que disposa el punt 3 de l'article 11è dels Estatuts.