Logo de la Universdad de Valencia Logo Unidad de Igualdad Logo del portal

Les comissions d’igualtat del Campus de Blasco Ibáñez desenvoluparen la campanya de sensibilització i formació «Homes corresponsables: una necessitat per a la Igualtat», que pretenia contribuir al fet que la comunitat universitària i la ciutadania en general interioritzen la corresponsabilitat familiar i social com una necessitat per a superar les bretxes de la cura  i aconseguir la plena igualtat entre dones i homes.

El 18 de setembre de 2018 s’iniciava la campanya de sensibilització «Homes corresponsables: una necessitat per a la Igualtat» que disposade dos instruments interactius: el decàleg «HOME IGUALITARI» https://www.uv.es/igualtat/webnova2014/Decaleg.pdf del qual s’enviaren un consell cada dia per les xarxes socials de Facebook i Twitter de la Unitat d’Igualtat i el qüestionari «Avalua la teua corresponsabilitat».

El 3 d’octubre de 2018 va tindre lloc la jornada «Homes per la igualtat i la corresponsabilitat» dirigida a tota la comunitat universitària, especialment a homes amb interès crític i actiu davant la desigualtat.

 • Conferència inaugural «Homes, Poder i Canvicap a la corresponsabilitat» a càrrec de Fabián Luján Acevedo, sociòleg, investigador i coordinador de Grupos de Hombres.
 • Taula redona «La necessitat i les dificultats de la corresponsabilitat masculina» Accés al vídeo
  • Ponència: "El moviment d’homes per la igualtat i la corresponsabilitat. Estat actual i
   perspectives de futur" de Joan Sanfèlix Albelda, sociòleg especialista en masculinitats i professor de la UJI, integrantd’Homes Valencians per la Igualtat.
  • Ignacio Gil Osés, llicenciat en Dret i F. i C. de l’Educació i activista de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNa)
  • Ponència: Teresa Bondia Alberola, cap del Servei de RRHH (PDI) de la Universitat de València
  • Ponència: Celia Guillem Monzó, cap de Secció de RRHH (PAS), de la Universitat de València.
 • Vídeo: Experiències, debat i conclusions de la Jornada "Homes per la Igualtat i la corresponsabilitat

 Programa