Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Cultura Científica i de la Innovació - Càtedra de Divulgació de la Ciència Logo del portal

TallerARCHAE-QUIMICA: desxifrant “MATRIX”

La incorporació de les noves tecnologies als estudis arqueològics permeten oferir una nova visió del passat, descobrint i generant dades que dibuixen una nova dimensió i compressió dels objectes relacionats amb el món antic, llançant-nos en un univers “MATRIX” on nous codis necessiten ser desxifrats.

Objectiu: Conèixer per a què serveixen les anàlisis de Raigs-X, RAMAN i de l'Espectroradiómetro a l'hora d'estudiar materials arqueològics (ceràmica, os, pedra, pintura, metalls, etc.) En aquest taller, de manera amena, es prepararan diferents mostres que es mesuraran explicant com funcionen els instruments emprats i com s'interpreten els resultats obtinguts.

Cada taller dura entre 1h 30 m i 2 hores i són realitzats per personal investigador, tècnic de laboratori i col·laboradors.

La idea fonamental d'aquest projecte de divulgació és portar equips per a analítiques de materials antics i prendre consciència del concepte de multidiciplinaridad a les aules d'instituts i col·legis. Els nostres tallers es poden adaptar a un alumnat des de 4t de primària fins a batxillerat.

Els tallers poden impartir-se a grups d'entre 20 i 40 persones.

Professorat:
Gianni Gallello va obtenir el seu doctorat en el 2014 per la Universitat de València (Espanya). Durant els darrers deu anys, la seva activitat investigadora s’ha centrat en l’anàlisi química de diferents materials arqueològics, provant nous enfocaments metodològics per superar alguns dels problemes més significatius que ha enfrontat la comunitat arqueològica en l’àmbit de les emprentes deixades al sol per l’activitat humana antiga, la contaminació de restes ossies, orígens de materials lítics, orígens de  matèries primes en morters, procedència de ceràmica i identificació de materials orgànics en objectes antics. Gianni té una formació en química analítica i una àmplia gamma d’habilitats pràctiques i analítiques adquirides treballant en les disciplines d’Arqueologia, Biologia, Geologia i Química Analítica.