Grup d'anàlisi i investigació demogràfica de la població valenciana - DEMOVAL

Referència del grup:

GIUV2019-466

 
Descripció de l'activitat investigadora:
L'àrea de treball d'aquest grup són els estudis demogràfics dirigits a la població valenciana. Aquest grup investiga els fenòmens demogràfics clàssics com la natalitat, la fecunditat, a nupcialitat i la formació i dissolució d'unions, l'envelliment, la morbiditat, la reproducció i les migracions amb especial interès en la seua evolució des de l'existència de les primeres fonts demogràfiques modernes fins a l'actualitat i incloent-hi les projeccions sobre evolucions futures. Aquests estudis es centren en la població situada en el territori valencià, tot mirant d'ubicar-la en les desagregacions territorials que van des de la secció censal, les entitats menors, els municipis i les comarques.A banda, aquest grup realitza investigacions sobre les trajectòries vitals o cursos de vida. S'hi aplica la perspectiva dels cursos de vida per estudiar processos vitals com ara l'emancipació, l'entrada a l'edat adulta, els episodis formatius i laborals, la maternitat-paternitat o la jubilació. En l'anàlisi de les trajectòries vitals s'atenen les dimensions temporals com edat, generació i moment, les dimensions de gènere i classe social, origen i llengua. També son objecte d'estudi les poblacions...L'àrea de treball d'aquest grup són els estudis demogràfics dirigits a la població valenciana. Aquest grup investiga els fenòmens demogràfics clàssics com la natalitat, la fecunditat, a nupcialitat i la formació i dissolució d'unions, l'envelliment, la morbiditat, la reproducció i les migracions amb especial interès en la seua evolució des de l'existència de les primeres fonts demogràfiques modernes fins a l'actualitat i incloent-hi les projeccions sobre evolucions futures. Aquests estudis es centren en la població situada en el territori valencià, tot mirant d'ubicar-la en les desagregacions territorials que van des de la secció censal, les entitats menors, els municipis i les comarques.A banda, aquest grup realitza investigacions sobre les trajectòries vitals o cursos de vida. S'hi aplica la perspectiva dels cursos de vida per estudiar processos vitals com ara l'emancipació, l'entrada a l'edat adulta, els episodis formatius i laborals, la maternitat-paternitat o la jubilació. En l'anàlisi de les trajectòries vitals s'atenen les dimensions temporals com edat, generació i moment, les dimensions de gènere i classe social, origen i llengua. També son objecte d'estudi les poblacions específiques que per les seues característiques sociodemogràfiques i importància social en l'estructura i canvi de la societat valenciana demanden anàlisis concretes. En concret, poblacions en situacions de vulnerabilitat social des d´ una perspectiva multidimensional.El grup combina la producció de dades sobre població a través del disseny d'enquestes demogràfiques, la catalogació de dades secundàries existents sobre la població valenciana (registres i estocs de població procedents de dades d'enquesta), el conreu de tècniques de modelització estadística, el càlcul d'indicadors, la recol·lecció de discursos sobre esdeveniments i trajectòries vitals.Tant per la informació que recull com per l'anàlisi que realitza, DEMOVAL aporta al teixit empresarial, a l'administració en tots els nivells i al tercer sector un coneixement valuós de les característiques demogràfiques, culturals i socials, previsions, diagnòstics, situació en el territori, etc., referits a la població valenciana. Amb tot això DEMOVAL suposa potencialment una millora substancial als estudis de mercat, les polítiques públiques, i les accions i intervencions socials.
[Llegir més][Ocultar]
 
Pàgina Web:
 
Objectius cientificotècnics:
  • 1. Catalogar fonts de dades existents i produir dades sobre la població valenciana.
  • 2. Analitzar l'estructura i la dinàmica de la població i la seua evolució.
  • 3. Investigar les trajectòries vitals dels valencians i valencianes i la seua transformació.
  • 4. Investigar en metodologies d'anàlisi qualitatives i quantitatives.
 
Línies d'investigació:
  • Esdeveniments biogràfics i trajectòries vitals. L'anàlisi dels esdeveniments biogràfics i les trajectòries vitals des de les perspectives micro y macroanalítiques té com a àrees d'estudi, l'educació, l'emancipació, la integració al mercat laboral, la formació i dissolució d'unions, la maternitat i paternitat, els canvis familiars, les bretxes de gènere la llarg de la vida i en els àmbits privats i públics, els episodis vitals durant la vellesa
  • Catalogació i producció de dades i construcció d'indicadors demogràfics i de vulnerabilitat social amb dades històriques i contemporànies.. Recopilació de fonts de dades demogràfiques anteriors a la digitalització dels censos i registres actuals, producció de dades sociodemogràfiques sobre la població valenciana i elaboració d'indicadors demogràfics, de resiliència, de vulnerabilitat social y de salut
  • Fenómens demogràfics clàssics. Anàlisi dels components de la dinàmica demogràfica com la natalitat, la fecunditat, la morbiditat, la mortalitat infantil, la mortalitat adulta, les crisis de mortalitat, les migracions, y de l'estructura de la població.
  • Investigació en mètodes quantitatius i qualitatius per a l'estudi de la població.. Investigació sobre tècniques i mètodes d'anàlisi basats tant en dades estadístiques com en dades discursives i textuals.
 
Components del grup:
Nom Caràcter de la participació Entitat Descripció
Carles Xavier Simó NogueraDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
David Gil SolsonaMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Predoctoral FPU
Josep Lledó BenitoMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Elvira Mondragón GarcíaMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Predoctoral FPU
Juan Antonio Romero CrespoMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Predoctoral FPU
Juan Antonio Carbonell AsinsCol·laborador-a INCLIVA-Valencia Investigador-a en formació
Aina Faus BertomeuCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Enric Sigalat SignesCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Permanente Laboral Ppl