• Consulta l'oferta de graus

Programes Internacionals de mobilitat

Programa Internacional curs 2021-2022

 

 Sessió Informativa Programa Internacional

 • Totes les titulacions: dimarts, 10 de novembre per videoconferència, 10:00 h. 
 • Cartell informatiu
 • Si no has pogut assistir a la sessió informativa pots veure-la en el nostre canal de Youtube ací.

 

Enllaços a informació del Programa Internacional curs 2021-2022

 

Informació general

 

Requisits per a participar en el Programa Internacional-outgoing

Les ajudes es concedeixen a estudiants de Grau de la Universitat de València que vulguin estudiar un semestre o un curs complet en universitats de països no europeus.

No es concediran places per a la realització de treballs de fi de grau o pràctiques, estiguen o no integrades en els plans d'estudis.

Per a poder participar seran requisits:

 1. Tindre superats 42 crèdits a la finalització del curs anterior al de la publicació de la convocatòria.
 2. Estar matriculat/da en estudis oficials de Grau de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada.
 3. No haver estat beneficiat anteriorment d'un Programa Internacional de Mobilitat de la Universitat de València, encara que fóra per  mitjà d'una altra titulació.
 4. No ser beneficiari en el mateix curs de qualsevol altre programa de mobilitat (SICUE o Erasmus), excepte del programa Erasmus Pràctiques si és en un semestre diferent.
 5. Acreditar el nivell d´idioma en els termes establerts en la convocatòria. Més informació aquí.
 6. Complir els requisits específics de les destinacions que sol·liciten.

A causa de les especials característiques d'alguns estudis als Estats Units i Canadà, els estudiants d' Economia, Dret o Farmàcia poden trobar problemes per a ser acceptats per la universitat de destinació . En algun cas, els accepten si agafen assignatures d'altres titulacions. Si no són acceptats perdran la plaça.

La Facultat de Medicina no participa en el Programa Internacional ni com a emissora d'estudiants ni com a receptora.

Criteris de selecció

Les sol·licituds seran priortizades d'acord amb la diferencia entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2019/2020. 

Destinacions

El convenis del Programa Internacional no es signen per titulació sinó per universitat. Per tant, cal consultar la web de la universitat de destinació per a assegurar-se que s'imparteix la titulació buscada i que s'ofereix als estudiants d'intercanvi:

Destinacions: consulta el llistat de la nostra pàgina web  (Ací pots veure si la universitat oferix la teua titulació)

Destinacions: consulta el llistat a traves de portalumne  (Ací pots veure el requisit lingüístic exigit)

Avís: el requisit lingüístic exigit és el que apareix en portalumne (punt 3 de la convocatòria)

 

Principals novetats amb motiu del covid-19:

 • S'admet la mobilitat presencial, mixta (blended learning) o virtual (online).
 • Per cobrar la beca serà necessari viatjar al país de destinació.
 • Les mobilitats anuals superiors a set mesos, percebran la totalitat de la beca.
 • Les mobilitats anuals inferiors a set mesos, es consideraran estades semestrals a efectes econòmics.
 • En les mobilitats semestrals, el període mínim d'estada per rebre l'ajuda econòmica serà de tres mesos

Més informació sobre el coronavirus COVID-19 aquí.

 

Contactes Coordinadors de titulació

Abans de triar destinació, els possibles dubtes acadèmics sobre els estudis que es desitgen cursar es poden consultar amb els diferents coordinadors. Ací pots trobar la llista de coordinadors acadèmics de la Universitat de València.

Coordinadors de centre

Cada centre compta amb un coordinador de centre que promou i impulsa la mobilitat i es el seu màxim responsable en el centre. En cas d'absència del teu coordinador de titulació, el coordinador de centre assumirà les seues funcions. Ací pots trobar la llista de Coordinadors de Centre.

 

Programa Internacional curs 2020-2021

Indicacions sobre els programes de mobilitat internacional de la Universitat de València en el curs acadèmic 2020-21 (Actualització informativa a 13 de juliol de 2020). Si tens una beca adjudicada per al curs 2020-21 és important que llegeixis les indicacions aquí.

 

Sessió Informativa 17 Juliol Programa Internacional 2020-21:

Si no vas poder acudir a la sessió informativa pots veure-la en el nostre canal de youtube aquí

 

Enllaços a informació del Programa Internacional curs 2020-2021


 

Darrera actualització: 19/01/2021

 

Documentació necessària 2019-2020

Documentació necessària curs 2019-2020

Presentació procediment de Programa Internacional

Instruccions generals

1. Abans d'anar-te'n

2. A la teua arribada a la universitat de destinació

3. A la teua tornada a València

4. Altres documents

5. NOU 11/05/2020. Situació excepcional: Covid-19

 

 Abans d'anar-te'n:

1.- Realitza l’acceptació de la beca a través del formulari online ENTREU, triant el procediment Expedient Programa Internacional 2019-2020-Acceptació

Termini per acceptar la beca:

 • Estudiants amb plaça adjudicada a universitats de Nordamèrica, Àsia, Austràlia i Rússia: fins el 26 de febrer de 2019.
 • Estudiants amb plaça adjudicada a universitats de Llatinoamèrica: fins el 29 de març de 2019.

En el procediment d'acceptació de la beca, hauràs d'indicar, entre altres coses, un número de compte del què has de ser titular, i que cal que siga del Banc de Santander o d'OpenBank.

* Has de tenir en compte que si el termini de presentació de sol·licituds establert per la universitat de destinació és anterior a la data límit per acceptar la beca, hauràs de realitzar l’acceptació atenent-te a aquesta data.

La no acceptació de la beca en el termini establert implica la renúncia a la plaça assignada.

Quan acceptes la beca, obtindràs la carta oficial de nomenament, descarregable en PDF a través d'ENTREU. La pots obtenir accedint a l'icona de "notificacions".

 2.- Fes la sol·licitud a la universitat de destinació: l’adjudicació d’una beca del Programa Internacional no implica l’automàtica acceptació per la universitat receptora. Hauràs de presentar, en els terminis i condicions establerts per aquesta, el formulari de sol·licitud acompanyat per tota la documentació exigida.

3.- Carta d'admissió de la universitat de destinació:  quan hagis rebut la carta d'admissió emesa per la universitat de destinació i abans d'anar al teu destí, has de pujar-la a ENTREU en el procediment Expedient Programa Internacional 2019-2020-Acceptació

4.- Formalitza el teu Contracte d'Estudis (Learning Agreement) amb el o la Coordinador/a Acadèmic/a de Mobilitat de la teua titulació. Pots buscar l'horari d'atenció a estudiants i estudiantes en la web del seu departament. El contracte d'estudis inicial hauràs de complimentar-lo obligatòriament mitjançant el Portal Serveis Estudiant per a que pugues fer la matrícula de crèdits internacionals. Has de realitzar el Contracte d'Estudis (preferentment en el mes de juny), i el teu coordinador acadèmic ha de tancar-lo. En cas contrari, no podràs fer la Automatrícula.

Vídeo tutorial sobre el contracte d’estudis

5.- Realitza l’automatrícula de crèdits internacionals. Abans d'anar-te d'estada has de formalitzar la teua matrícula en la Universitat de València, com en altres cursos acadèmics. Una vegada realitzat el Contracte d'Estudis i en haver-ho tancat el teu coordinador acadèmic, apareixeran en la teva Automatrícula els crèdits internacionals, que reflecteixen els crèdits de les assignatures que has incorporat al Contracte d'Estudis. A més, també pots matricular-te d'altres assignatures a cursar a la Universitat de València durant el curs acadèmic en el qual realitzes la teva estada de mobilitat, tot respectant el nombre de crèdits màxim segons la normativa de matrícula.

6.- Contracta una assegurança mèdica. Com que la  teua destinació no pertany a la Unió Europea, necessitaràs contractar una assegurança  internacional. Algunes universitats estrangeres exigeixen que siga la pòlissa que elles t'oferiran; en la resta de casos pots contractar-la amb la companyia que vulgues, sempre que incloga  la següent cobertura:

 •     Assistència mèdica i sanitària tant per accidents com per malaltia (obligatòria). Algunes universitats estrangeres exigeixen un import mínim de cobertura. Consulta la seua pàgina web.
 •     Repatriació o transport sanitari de ferits o malalts (obligatòria).
 •     Repatriació o transport en cas de defunció (obligatòria).
 •     Desplaçament de familiar en cas de malaltia o defunció (recomanada).
 •     Responsabilitat civil (obligatòria).

La Universitat de València és una de les universitats espanyoles adherides a OnCampus, companyia especialitzada en assegurances per a la comunitat universitària. Si vols veure el que inclou la pòlissa OnCampus pots trobar-ho aquí. Des d'aquest enllaç pots contractar online l'assegurança i imprimir-te el justificant.

Ací pots trobar més informació sobre l'assegurança mèdica.

 L'assegurança és un dels documents imprescindibles per tal que tramitem el pagament del primer termini de la beca. Per tant, has de tramitar-la obligatòriament abans d'anar-te'n i remetre'ns una còpia a la teua arribada a destinació, d'acord amb les instruccions del punt "a la teua arribada a la universitat de destinació".


7.- Tramita el visat d'entrada al país de destinació: la majoria de països exigeixen un visat d'entrada que has de tramitar en l'ambaixada o consolat del país de destinació. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol manté una bona base de dades dels tràmits necessaris per a cada país. És un bon començament però t'has d'informar i tramitar-ho en l'ambaixada o consolat del país de destinació. Necessitaràs la carta d'acceptació de la universitat de destinació.

Qui haja de viatjar a l'estranger, ha de  tenir en compte que no hi ha prou amb comprar un passatge aeri i fer l'equipatge, sinó que ha d'ocupar-se d'altres qüestions relacionades amb el viatge, necessàries per a la seua tranquil·litat i per a tornar sense contratemps. En aquesta mateixa pàgina del ministeri trobaràs recomanacions de viatge, para especial atenció a les qüestions relatives a la seguretat.

8.- Vacunes: poden ser obligatòries (te les exigiran per a donar-te el visat) o recomanables. Planeja les vacunes amb temps, algunes s'han d'administrar en dos o més dosis amb un període de descans entre elles. Ací tens una llista de centres de vacunació en València. Consulta les recomanacions del Ministeri de Sanitat per a viatges internacionals.

9.- Registra't en el Registre de Viatgers i en el Consolat o Ambaixada d’Espanya més proper a la localitat on realitzes l’estada. Aquest registre és obligatori. Llegeix la información publicada en l’enllaç que indiquem tot seguit per conèixer les avantatges de realitzar aquest procediment: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/QueDeboHacerAntesDeViajarAlExtranjero.aspx

 

A la teua arribada a la universitat de destinació:

Hauràs de pujar al procediment d’ENTREU anomenat  Expedient Programa Internacional 2019-2020 - Destinació  els següents documents:

 • Certificat d’arribada degudament signat i segellat per la oficina de Relacions Internacionals de la universitat de destinació. 
 • Còpia de l’assegurança mèdica amb les cobertures contractades, on s’indique el període de cobertura i el teu nom com assegurat.

 

Important: Per a rebre el primer pagament de la beca (70% de l’import total) és necessari que ens hages presentat tota la documentació descrita en els punts anteriors. Per tant, no s'ingressarà el primer pagament si una part d'aquesta documentació no l'has lliurada a l'oficina de relacions internacionals.

 

A la teua tornada a Valencia:

Hauràs de pujar al procediment d’ENTREU anomenat Expedient Programa Internacional 2019-2020 -Finalització els següents documents:

 • Certificat d’estada, degudament signat i segellat per la universitat de destinació. Cal que en el document hi conste la data d'inici i la data d'acabament. El document no pot estar datat més de cinc dies abans de la data d'acabament.

A més, hauràs de dur-li al teu coordinador o coordinadora el contracte d'estudis original per tal que et puga reconèixer les assignatures. 


Important: No podrem ingressar el segon pagament de la beca (30% de l’import total) si falta una part d'aquesta documentació.
A més l'estudiant haurà de superar com a mínim el 50% dels crèdits internacionals en què s'ha matriculat a la Universitat de València atés que l'objectiu del programa de mobilitat és obtenir un aprofitament acadèmic a una altra universitat i per aquesta raó es rep la beca. En cas contrari, haurà de reintegrar la totalitat de la quantia rebuda com a beca.

 

Altres documents:

 • Imprés de renúncia. S'ha de presentar en el Registre General d'Entrada de la Universitat de València o bé enviar un correu des del correu d'estudiant (.... @ alumni.uv.es) a l'adreça programa.internacional@uv.es
 • Sol·licitud de pròrroga d'estada Només s'acceptaran les sol·licituds de prolongació rebudes abans del 31 de desembre de 2019. La pròrroga suposa convertir una estada de primer semestre en una estada de curs complet. La sol·licitud de prórroga anirà acompanyada de la modificació del contracte d'estudis. IMPORTANT: Les sol·licituds d’ampliació del període d’estudis no tindran en cap cas efectes econòmics. Es podrà ampliar el període d’estada a curs complet, sempre que l’ampliació no afecte a les places disponibles en la universitat de destinació per al següent any acadèmic i es complisquen els requisits del punt 5 de la convocatòria.

 

Situació excepcional. Covid-19:

NOU (11/05/2020): Indicacions per a estudiants de la Universitat de València que participen en el Programa Internacional del curs 2019-20 (aquesta informació pot variar segons les circumstàncies)

 

Data de actualització: 11/05/2020

 

Contacte

Donada la situació generada per la Covid-19, l’atenció a l’alumnat es realitzarà mitjançant el XatUV

Contacte: Organigrama i directori

Adreça electrònica: relacions.internacionals@uv.es