El màster no contempla accions específiques de mobilitat. No es contempla l'intercanvi d'estudiants dins del programa Erasmus ni d'altres programes d'intercanvi internacional. Normativa reguladora: Reglament de Mobilitat de la Universitat de València, (aprovat en Consell de Govern de 29 d'Octubre de 2013. ACGUV 196/2013) .