1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42829 Aspectes penals de la violència contra la dona 3 Obligatori Veure fitxa
42821 El marc jurídic internacional i comparat de tutela contra la violència sexista 4 Obligatori Veure fitxa
42823 Fonts i metodologia (I): L'ús de bases de dades 3 Obligatori Veure fitxa
42824 Fonts i metodologia (II): Bases de la investigació 3 Obligatori Veure fitxa
42833 La dona immigrant com a víctima de la discriminació i violència 1,5 Obligatori Veure fitxa
42820 La violència de gènere com a fenomen social, jurídic i global 5 Obligatori Veure fitxa
42828 Els processos psicològics en la violència en la parella 2 Obligatori Veure fitxa
42822 Prevenció i sensibilització: estratègies comunes als estats en l'eradicació de la violència de gènere 4 Obligatori Veure fitxa
42831 Protocols per a l'actuació policial preventiva i intervenció lletrada 3 Obligatori Veure fitxa
42830 Protocols d'actuació coordinada de serveis socials i sanitat 2 Obligatori Veure fitxa
42825 Redacció d'un treball d´investigació 3 Obligatori Veure fitxa
42826 Taller de prevenció i sensibilització 3 Obligatori Veure fitxa
42827 Tècniques d'oratòria i defensa pública d'un treball de recerca 3 Obligatori Veure fitxa
42834 Treball final de màster 12 Obligatori Veure fitxa
42832 Tutela civil i penal de la violència contra la dona 8,5 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives