La virologia, una professió amb molt de futur

  • Unitat Web i Màrqueting
  • Cristina Soriano Cabellos
  • 3 de juny de 2022

La pandèmia de Covid-19 o la pigota del mico han evidenciat com un virus pot afectar la nostra vida i han fet que la professió del viròleg/a adquirisca rellevància. Si t’interesa formar-te en aquesta disciplina, la Universitat de València oferta el Màster en Virologia. La preinscripció acaba el 15 de juny.

 

La virologia és la branca mèdica que s'encarrega d'estudiar els virus i altres agents patògens. Es tracta d’una disciplina científica que va nàixer a finals del segle XIX, quan un científic va encunyar el terme ‘virus’ per a referir-se a una substància infecciosa que afectava a la planta del tabac. Des d’aleshores han sigut moltes les infeccions víriques que han jugat un paper clau en la salut humana, però és indubtable que la pandèmia de Covid-19, i ara la pigota del mico, han reviscolat la professió de la virologia. 

La Universitat de València, conscient de la necessitat d’oferir formació especialitzada en el camp dels virus i altres agents patògens, oferta des d’aquest curs 2022/2023  el Màster Universitari en Virologia. La fase de preinscripció acaba el 15 de juny de 2022.

Aquest màster de la Universitat de València presenta un enfocament generalista i integratiu, incloent les implicacions dels virus en la salut humana, animal i vegetal, però també la biologia, evolució i les aplicacions biotecnològiques dels virus. 

El component pràctic és hui dia una part essencial de la virologia, no sols referent a l'experimentació i la manipulació dels virus, sinó també quant a la bioinformàtica aplicada als virus. És per això, que el màster s'impartirà de forma exclusivament presencial i més del 50% de la docència serà de caràcter pràctic/experimental, comptant amb un extens Treball de Fi de Màster (30 ECTS) que es podrà desenvolupar en laboratoris d'investigació de la Universitat de València, així com en laboratoris de virologia d'hospitals, centres d'investigació, centres tecnològics i empreses del sector.

 

Requisits per a ser admès al màster

A la professió de viròleg o viròloga s’accedeix a través de les titulacions de Grau en l'àrea de ciències de la vida, incloent Ciències Biològiques, Biotecnologia, Bioquímica, Biomedicina, Medicina, Farmàcia, o titulacions de similar denominació.

Quines competències adquiriràs al màster?

L’alumnat adquirirà una sèrie de competències que inclouen, entre altres, integrar conceptes científics pròxims a la frontera del coneixement en virologia; assolir un coneixement ampli i integrat de la virologia que abaste els virus humans, animals, vegetals i procariòtics; desenvolupar el pensament crític i la creativitat científica; treballar i analitzar les malalties virals des d'aproximacions complementàries ateses les característiques estructurals del virus; i desenvolupar habilitats per a comunicar resultats científics.

 

On podràs exercir la virologia?

Hi ha molts llocs on podràs treballar com a viròleg: hospitals, centres per al control de malalties, laboratoris, universitats... dins d'un grup o centre d'investigació. En tots aquests centres podràs especialitzar-te en l'estudi d'un tipus concret de virus o en la investigació d'una vacuna per a combatre’l. 

Els virus són, a més, eines fonamentals en biotecnologia i poden usar-se per a combatre bacteris multi-resistents, en control de plagues i com a vectors de gens. Per això una altra de les eixides professionals d’aquest màster són les empreses Biotecnològiques i el sector Biotecnològic Industrial (farmacèutic, alimentari, agrari, veterinari, mediambiental...). 

El perfil prioritari del màster és formar investigadors/es tant per a la seua posterior aplicació en l'àmbit universitari com en empreses privades o organismes oficials en els quals es desenvolupe labor investigadora.