El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha fet públic l’Informe de la Comissió d’Experts per a la Reforma del Sistema Universitari Espanyol, nomenada pel Consell de Ministres el 13 d’abril de 2012.

El document, anomenat ‘Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiència del sistema universitario español’ ha estat remés per aquesta Comissió al ministre José Ignacio Wert i s’ha fet públic a la web del Ministeri.

El Consell de Direcció de la Universitat de València va acordar el 18 de febrer de 2013 remetre a les Comissions de la Universitat assessores del Consell de Govern de la institució aquest document per tal de sol•licita-los que eleven la seua avaluació. De la mateixa manera es va remetre el document a l’Assemblea General d’Estudiants, la Junta de PDI, la Junta de PAS i el Comité d’Empresa de la Universitat per tal de recollir la seua valoració i posicionament en relació a dit Informe.

Tots aquestos informes, valoracions, avaluacions i posicionaments que han estat rebuts al rectorat de la Universitat de València així com els que han estat remesos pels membres de la comunitat universitària a títol individual o de les organitzacions integrades per membres de la institució que desenvolupen la seua activitat al si de la Universitat, es presenten en aquest espai en línia per tal de posar-los a l’abast no sols de la comunitat universitària sinó de la societat en general.

Pot accedir al text publicat de l’Informe seguint aquest enllaç


A més, pot accedir a la informació sobre aquest document i a la composició de la comissió redactora a través de la web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, seguint aquest enllaç


Els documents generats al voltant d’aquesta proposta al si de la comunitat universitària poden ser remesos per a la seua publicació a aquest espai en línia i per a la consideració dels òrgans de govern de la Universitat de València bé al rectorat (rectorat@uv.es) o a la secretaria general (secretaria.general@uv.es) bé per correu electrònic o fent seguir qualsevol dels mecanismes establerts per la Universitat de València per a la remissió de documentació.