Líder del projecte
  Esteban Sanchis Kilders forthem @ uv.es +34 96 386 42 90
 
Representació de l'alumnat
 

Thiago Craig Alisauskas

tcraiga @ alumni.uv.es

 
 
1. Administració
Gestora del projecte Carmen Naval de Jesús forthem @ uv.es +34 96 354 42 90
 
Gestor del projecte Santiago Collado Cerveró forthem @ uv.es +34 96 398 31 41
 
2. Estructures comunes
Gestora del projecte Amparo Villén Hueso forthem @ uv.es +34 96 386 44 98
 
3. Acadèmia digital
Gestor del projecte Diego García Fabra forthem @ uv.es +34 96 392 63 02
 
Gestora del projecte Amparo Villén Hueso forthem @ uv.es +34 96 386 44 98
 
4. Mobilitat
Membre del consell de la missió Carles Padilla Carmona forthem @ uv.es +34 96 386 42 90
 
Membre del consell de la missió Carlos Pomer Monferrer forthem @ uv.es +34 96 386 42 90
 
Experta en mobilitat Esther Enjuto Castellanos forthem @ uv.es +34 96 386 48 02
 
Gestora del projecte Marina Gorris Bernabeu forthem @ uv.es +34 96 162 57 71
 
5. Laboratoris
Membre del consell de la missió José Carlos Pedrosa López j.carlos.pedrosa @ uv.es +34 96 162 53 15
 
Membre del consell de la missió

Thiago Craig Alisauskas

tcraiga @ alumni.uv.es

 
 
Coordinador del laboratori de Transformació Digital José Carlos Pedrosa López j.carlos.pedrosa @ uv.es +34 96 162 53 15
 
Coordinadora del laboratori de Vivint Europa María Torres Pérez maria.torres @ uv.es +34 96 382 86 67
 
Coordinadora del laboratori de Diversitat i Migració Carmen Carmona Rodríguez carmen.carmona @ uv.es +34 96 386 43 30
 
Coordinador del laboratori de Multilingüisme en l' Escola i en l'Educació Superior Sergio Maruenda Bataller sergio.maruenda @ uv.es +34 398 35 83
 
Coordinadora del laboratori de Nutrició i Ciència dels Aliments Lara Manyes Font lara.manyes @ uv.es  
 
Coordinador del laboratori de Nutrició i Ciència dels Aliments Antonio Cilla Tatay antonio.cilla @ uv.es +34 96 354 49 72
 
Coordinadora del laboratori de Clima i Recursos Mª Eugenia Ruiz Molina M.Eugenia.Ruiz @ uv.es +34 96 162 51 77 
 
Coordinadora del laboratori de Resiliència, Qualitat de Vida y Canvi Demogràfic Silvia Corchón Arreche silvia.corchon @ uv.es +34 96 398 31 53
 
Coordinadora del laboratori de Resiliència, Qualitat de Vida y Canvi Demogràfic Vanessa Sánchez Martínez vanessa.sanchez @ uv.es +34 96 398 31 53
 
Gestora del projecte Carmen Naval de Jesús forthem @ uv.es +34 96 354 42 90
 
Gestor del projecte Santiago Collado Cerveró forthem @ uv.es +34 96 398 31 41
 
6. Compromís amb la comunitat
Membre del consell de la missió Esteban Sanchis Kilders forthem @ uv.es +34 96 386 42 90
 
Membre del consell de la missió Carmen Lloret Catalá m.carmen.lloret @ uv.es +34 96 339 50 47
 
Representant del Servei d'Informació i Dinamització Laura Guzmán Taberner laura.guzman @ uv.es +34 96 398 33 88
 
Gestor/a del projecte   forthem @ uv.es +34 96 386 42 90
 
7. Sostenibilitat i difusió
Gestora del projecte Verónica Pardo Sánchez forthem @ uv.es +34 96 386 42 90
 

 

*Les adreces de correu electrònic de la Universitat de València es publiquen en aquesta llista amb finalitats exclusivament acadèmiques i administratives. El fet de fer-les servir per a un ús distint d'aquests, i en particular amb finalitats comercials o d'enviaments massius de correu (SPAM), es considerarà contrari als principis de l'art. 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de les Dades de Caràcter Personal, i als seus equivalents de la Directiva 95/46/CE, i serà posat en coneixement de les autoritats competents en matèria de protecció de dades.