Logo de la Universitat de València Logo Centre d'Idiomes UV Logo del portal

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
BURRIEL CABELLO, PAULA

BURRIEL CABELLO, PAULA

Personal Centro de idiomas-
Biografia
 

Llicenciada en Filologia Anglo-germànica per la Universitat de València en 1998 i Bachelor of Arts in Modern Languages (English and German) per la Universitat de Coventry en 1997. Certificat d'Aptitud Pedagògica per la Universitat Complutense de Madrid en 1999.

Professora d'anglés en el Centre d'Idiomes de la Universitat de València des de 2001. Ha impartit cursos d'anglés de diversos nivells i ha elaborat materials didàctics de suport als cursos. També ha impartit cursos per a fins específics al personal d'administració i servicis de la Universitat de València.

Coordinadora de llengües estrangeres des del 2006. Forma part de l'equip d'elaboració i gestió de les proves d'acreditació PACLE des de 2013 i ha participat en el desenvolupament dels descriptors i dels criteris d'avaluació de les proves PACLE CertAcles d'anglés.

CERUTTI, DANIELA

CERUTTI, DANIELA

Centre d'idiomes de la UV C/ Serpis, 25

963394630 (D)

daniela.cerutti@cdi.uv.es

Biografia
 

Llicenciada en Llengües i literatures estrangeres (anglés i espanyol) en 2004 per la Università degli Studi di Milano (Itàlia) amb especialitat en lingüística i traducció. Màster en Ciències del llenguatge amb especialitat en Lingüística computacional en 2007 per la Università Ca’ Foscari de Venècia (Itàlia). Certificació en Didàctica de l'italià com a llengua estrangera DILS-PG (nivell II) per la Università per Stranieri di Perugia (Itàlia). Postgrau en Language Test Design and Validation per la Universidad de Jaén.

Des de 2007 és professora d'italià en el Centre d’Idiomes de la Universitat de València, s'ha encarregat de cursos de llengua i cultura italiana, assessoria a estudiants abans de la seua estada a Itàlia i creació de materials didàctics i de suport a la docència i l'avaluació. Traductora i correctora de textos per al Centre d’Idiomes.

Des de 2013 pertany al grup d'elaboració, correcció i avaluació de les proves d'acreditació del Centre d’Idiomes. Ha format part de l'equip d'elaboració dels descriptors i les rúbriques de correcció de les proves d'acreditació PACLE CertAcles.

Des de 2021 és coordinadora de traducció i d'acreditació en el Centre d’Idiomes. S'encarrega de la gestió relacionada amb els projectes de traducció i l'elaboració, el pilotatge, el subministrament, la correcció i l'anàlisi estadística de les proves d'acreditació PACLE CertAcles del Centre d’Idiomes.

CORTES DIAZ, MIGUEL ANGEL

CORTES DIAZ, MIGUEL ANGEL

Carrer Serpis, 25 - Coordinació

633964244

miguel.cortes@cdi.uv.es

Biografia
 

Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de València el 2004 i any acadèmic cursat a la Universitat de Coventry finalitzat amb l'obtenció del Certificate of Higher Education. Certificat d'Aptitud Pedagògica cursat el 2005 a la Universitat de València amb pràctiques a l'IES Rei en Jaume d'Alzira.

Professor d'anglés al Centre d'Idiomes de la Universitat de València des del 2006 i exercint les funcions de coordinador docent des del 2008. Durant aquests anys he impartit classes d'anglés a tots els nivells amb especial interès en classes d'anglés de negocis, acadèmic i la preparació d´exàmens oficials de Cambridge i IELTS.

Membre de l'equip de creació de proves PACLE des del 2013 i de l'equip responsable de l'elaboració dels criteris de correcció i avaluació i la documentació necessària per obtenir el segell CertAcles de les universitats espanyoles.

Durant aquest temps he realitzat diversos cursos de formació en English Language Testing and Assessment, amb els quals he pogut aprofundir en les tasques de mapeig de textos orals i escrits i l'elaboració d'ítems de resposta. En els darrers anys he estat treballant en l'anàlisi estadística de les proves per comprovar la qualitat d'aquestes.

IZQUIERDO BULGARELLI, MARIA VANESSA

IZQUIERDO BULGARELLI, MARIA VANESSA

Centre d'Idiomes Universitat de València C/ Serpis, 25 46022 Valencia Coordinación área de ELE/ESL

maria.v.izquierdo@cdi.uv.es

Biografia
 

Mª Vanessa Izquierdo Bulgarelli es va llicenciar en Filologia Hispànica (1996) i en Filologia Catalana (1997) a la Universitat de València on va realitzar el Curs d'Adaptació Pedagògica el 1998. Va cursar el Diploma de Traducció en Iniciació a la Interpretació de la Universitat de València a 1998.

Des de 2001 és professora titular d'Espanyol com a Llengua Estrangera al Centre d'Idiomes de la Universitat de València i des de 2021 s'encarrega de la coordinació docent de l'àrea d'espanyol. En aquests anys ha fet classes d'espanyol a tots els nivells amb especial interès en els cursos de preparació per al Diploma d'Espanyol com a Llengua Estrangera (DELE) de l'Institut Cervantes.

Està acreditada com a examinadora del Diploma d'Espanyol com a Llengua Estrangera (DELE) a tots els nivells i de la prova SIELE de l'Institut Cervantes. Ha realitzat el curs Tutor d'AVE GLOBAL de l'Institut Cervantes i el curs d'actualització, així com els cursos Habilitats digitals de gestió de projectes per a responsables en entorns docents (dirigit per Carlos Magro Mazo) i Tasques digitals i xarxes d'aprenentatge a l'aula de llengües estrangeres (Dirigit per Francisco José Herrero Jiménez).

Així mateix, ha participat a diferents edicions del Fòrum de Professors d'E/LE organitzat per la Universitat de València.

RIBERA REQUENA, SALVADOR JOSEP

RIBERA REQUENA, SALVADOR JOSEP

Personal Centro de idiomas-

Centre d'Idiomes de la Universitat de València. C/ Serpis, 25 46022 - València. Àrea de valencià.

963067781 (D)

salvador.ribera@cdi.uv.es

Biografia
 

Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València, amb el Diploma de Mestre en valencià, el Certificat de capacitació per a l’ensenyament en valencià i el Certificat d’Aptitud Pedagògica (UV).

Des del 2003 ha estat professor de valencià de tots els nivells (A1-A2, B1-B2, C1-C2) del MCER per als cursos de formació de personal de l’administració de la Generalitat Valenciana en les modalitats presencials i telepresencials en diferents centres de la GVA (Presidència de la GVA, Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, Ciutat de la Justícia…) i, a més, ha estat professor d’ESO.

Hi ha impartit diversos cursos de formació per a les proves de la JQCV de Llenguatge Administratiu, Llenguatge als mitjans de comunicació i Correcció de textos.

També ha estat professor de cursos presencials i telepresencials al Centre Carles Salvador, en el qual ha fet diferents tasques de docència, correcció, assessorament, etc. i ha treballat com a professor de valencià en línia per a l’INAP, el Consell de la Joventut de València o FUNDESTAP.

És coautor de diferents manuals publicats (B1-C1-C2) i ha elaborat materials didàctics i proves de valencià per als distints nivells del MCER. A més a més, ha estat traductor i corrector, de materials en format físic i en línia, per a diferents entitats.

Hi ha assistit a diversos cursos, presencials i en línia, de preparació, adaptació i avaluació de les diferents proves oficials de valencià de la JQCV, CIEACOVA i EOI, de les quals és personal avaluador i corrector. S’ha format en diferents àmbits sobre l’ensenyament de persones adultes, els recursos telemàtics per a l’aprenentatge, les estratègies per ensenyar llengua, el llenguatge administratiu, etc.

Així mateix, s’ha format com a tècnic en Biblioteconomia, Arxivística i Documentació i ha gaudit de diferents beques de formació en centres com l’Arxiu del Regne de València o la Direcció General d’Arxius i Innovació Tecnològica de la Generalitat Valenciana (2004-2009).

Actualment, és professor de valencià, de cursos presencials i telepresencials, i coordinador de l’àrea de valencià del Centre d’Idiomes de la Universitat de València.