Electronic management UVUniversity of Valencia Logo del portal

With inbox, signature requests can be sent to UNREGISTERED USERS. For these cases different rules will apply subject to the general configuration of inbox for the management of this type of users. Although the general configuration of inbox allows external users to make use of all the signature mechanisms provided, you can decide either allowing access to all the options or just to a specific one, as shown in the screenshot.

Screenshot of request for unregistered users

Completar informació de l'usuari

Quan es finalitz la redacció de la nova sol·licitud de signatura, inbox detectarà que l'usuari NO està registrat, i demanarà completar una informació mínima que ens ajudarà a identificar a l'usuaris i dirigir-nos a ells de manera més semàntica.

Dissenyador de la posició de signatura

Aquesta secció és OPCIONAL, i només es veurà si entre els mecanismes de signatura permesos per a aquest usuari extern es troben "Signatura Web o Signatura Biomètrica".

Correu remés a usuaris externs

Si la configuració global d'inbox defineix que els usuaris no registrats seran considerats com a usuaris externs, i una vegada finalitzada i enviada la sol·licitud, l'usuari extern rebrà un correu eletrónico convidant-lo al fet que accedisca a una PÀGINA DE SIGNATURA, en la qual li mostrarem informació de la sol·licitud, l'enllaç a la descàrrega del document o documents que ha de signar, i els diferents mecanismes de signatura disponibles en funció a la configuració de la sol·licitud.
Si en la configuració global d'inbox s'ha definit l'opció per a l'acte-registre d'usuaris no registrats, llavors el correu que rebrà inclourà un enllaç amb un invitació a registrar-se amb el seu certificat digital. En aquest cas, a l'usuari se li sol·licita que complete les seues dades personals abans d'accedir a la seua safata de signatura, en inbox.