Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 56

Crèdits optatius: 10

Treball fi de màster: 12

Pràctiques externes 12

Codi titulació: 2237

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

Web específica del màster: http://www.uv.es/masterpgpe

Places ofertes de nou ingrés: 35

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2024-2025]:
35.34€

Centre de gestió: Facultat d' Economia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Vicente Liern Carrión (Co-director)
M. Ángeles Pérez Alarco (Co-directora)
Pedro Agustín Guillén Guillén
Consuelo Parreño Torres
José Pla Barber
Isaac Plana Andani
María Sacramento Quintanilla Alfaro
Diana Talón Salvador (PTGAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El Màster en Planificació i Gestió de processos Empresarials té com a objectiu principal preparar professionals capaços de dissenyar, planificar, optimitzar i controlar els sistemes productius i de servici de les empreses, recolzant-se en mètodes analítics i ferramentes informàtiques, així com en principis d'Economia i Administració d'Empreses. Pretén formar quadres directius amb una forta base en mètodes quantitatius i amb una perspectiva integrada de com operar en un entorn empresarial canviant, globalitzat i altament competitiu, plenament inscrit en la Societat de la Informació. Es pretén formar professionals amb una formació multidisciplinària, capaç d'analitzar els problemes i proposar solucions en els diversos camps de l'activitat de l'empresa, com poden ser la planificació de la producció, la previsió de la demanda i gestió d'inventaris, el control de qualitat, la distribució i logística, la gestió de projectes, la gestió financera o els processos d'internacionalització. La formació multidisciplinària es complementa amb seminaris i activitats que permeten als estudiants adquirir competències transversals com a habilitats socials, analítiques, de comunicació, emocionals, organitzatives i innovació.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Doctorat en Estadística i Optimització, Doctorat en Direcció d'Empreses

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: angeles.perez@uv.es