Crèdits del títol: 133

Crèdits obligatoris: 57

Crèdits optatius: 30

Treball fi de màster: 16

Pràctiques externes 30

Codi titulació: 2900

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/masterabogaciavalencia

Places ofertes de nou ingrés: Fins 35 places

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
20,08 €

Centre de gestió: Facultat de Dret

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Accés a les Professions d'Advocat/ada (amb la superació del corresponent examen d’accés)

Interès acadèmic, científic o professional: Aquesta proposta s’emmarca en la línia d’increment de l’oferta de Programes de Doble Titulació de la UV en coherència, a més, amb la política de facilitar als estudiants i a les estudiantes que han de cursar el Màster en Advocacia per a poder accedir a l’exercici d’aquesta professió que puguen aprofundir sense solució de continuïtat en el seu programa personal d’aprenentatge en l’adquisició de competències i coneixements especialitzats en un àmbit professional tan rellevant com és l’assessorament legal de les empreses, d’acord amb la següent programació. La proposta permet a les persones que es matriculen completar en dos cursos acadèmics els Màsters Universitaris en Advocacia i en Dret de l’Empresa (en qualsevol de les tres especialitats d’aquest -assessoria mercantil, laboral o fiscal, en funció de la preferència que s’indicarà en la preinscripció-, i sempre en modalitat d’itinerari professional).

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Estudis jurídics, Ciència politica i Criminologia

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: fac.dret@uv.es