University of Valencia logo Logo del portal

  • Personal Tècnic i de Administració

Sexennis AVAP – Personal Investigador

Requisits de les persones sol·licitants: Estar contractat i en actiu a la Universitat de València en alguna de les següents categories a data de 31/12/17:

a) Personal investigador doctor amb contracte de 5 anys de durada màxima contemplat al Programa Marc per a la contractació de Personal Investigador Doctor de la Universitat de València

b) Personal Investigador Doctor del subprograma “Ramón y Cajal”.

c) Personal Investigador Doctor del subprograma “Juan de la Cierva”

d) Personal investigador Doctor d’altres programes d’excel·lència con ara els beneficiaris a títol individual de projectes finançats per l’European Research Council (ERC) o de les “MSCA individual Fellowships” de la Comissió Europea.

Termini: des del 28 de desembre de 2017 fins al 31 de gener de 2018

Sol·licituds: es presentaran únicament per via telemàtica mitjançant la seu electrònica de la UV, on podrà consultar-se l'estat de tramitació de la sol·licitud.

Accés directe a la sol.licitud:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=PDI_SAV17

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy