University of Valencia logo Logo Human Resources Service (P.A.S) Logo del portal

Oferta pública d'ocupació de l'any 2022

Resolució de 20 de juny de 2022 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Govern en el qual s’aprova l’oferta pública d'ocupació  per a l’any 2022.

El Consell de Govern de la Universitat de València, en la sessió ordinària de 9 de juny de 2022, va aprovar l’oferta pública d'ocupació  per a l’any 2022, referida al personal d’administració i serveis de la Universitat de València (ACGUV 134/2022). Publicada al DOGV 9370, de 28/06/2022.

______________________________________________________________

Oferta pública d'ocupació extraordinària per a l'any 2022

Correcció d'errades de la resolució de 25 de maig de 2022,  de l'acord del Consell de Govern de la Universitat de València de 24 de maig de 2022 pel qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal 2022, referida al personal d'administració i serveis. (Pendent de publicar al DOGV)

Resolució de 25 de maig de 2022 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Govern en el qual s’aprova l’oferta pública d'ocupació extraordinbària per a l’any 2022.

El Consell de Govern de la Universitat de València, en la sessió extraordinària de 24 de maig de 2022, va aprovar l’oferta pública d'ocupació extraordinària per a l’any 2022, referida al personal d’administració i serveis de la Universitat de València (ACGUV 117/2022). Publicada al DOGV el día 27-05-2022

.______________________________________________________________

Oferta pública d'ocupació de l'any 2021

Resolució de 6 de juliol de 2021 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Govern en el qual s’aprova l’oferta pública d'ocupació per a l’any 2021.

El Consell de Govern de la Universitat de València, en la sessió ordinària d'1 de juliol de 2021, va aprovar l’oferta pública d'ocupació per a l’any 2021, referida al personal d’administració i serveis de la Universitat de València (ACGUV 204/2021). Pendent de publicar al DOGV.

______________________________________________________________

Oferta pública d'ocupació de l'any 2020

Resolució de 20 d'octubre de 2020 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Govern en el qual s’aprova l’oferta pública d'ocupació per a l’any 2020.

El Consell de Govern de la Universitat de València, en la sessió ordinària del 6 d'octubre de 2020, va aprovar l’oferta pública d'ocupació per a l’any 2020, referida al personal d’administració i serveis de la Universitat de València (ACGUV 146/2020). Publicada al DOGV el dia 23-10-2020.

_________________________________________________________________

Oferta pública d'ocupació de l'any 2019

Correcció d'errades de la resolució de 13 de novembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es disposa la publicació de l'acord de consell de govern en la qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2019. Publicada al DOGV el dia 26-12-2019.

Resolució de 13 de novembre de 2019 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Govern en el qual s’aprova l’oferta pública d'ocupació per a l’any 2019.

El Consell de Govern de la Universitat de València, en la sessió ordinària del 5 de novembre de 2019, va aprovar l’oferta pública d'ocupació per a l’any 2019, referida al personal d’administració i serveis de la Universitat de València (ACGUV 226/2019). Publicada al DOGV el dia 17-12-2019.

_________________________________________________________________

Oferta pública d'ocupació de l'any 2018

Correcció d'errades de la resolució de 12 de novembre de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es disposa la publicació de l'acord de consell de govern en la que s'aprova l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2018. Publicada al DOGV el dia 27-12-2018

Resolució de 12 de novembre de 2018 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Govern en el qual s’aprova l’oferta pública de col·locació per a l’any 2018.

El Consell de Govern de la Universitat de València, en la sessió ordinària del 6 de novembre de 2018, va aprovar l’oferta pública de col·locació per a l’any 2018, referida al personal d’administració i serveis de la Universitat de València (ACGUV 233/2018). Publicada al DOGV el dia 19-11-2018

_________________________________________________________________

Public offer of occupation for 2017

Resolution of 26 July 2017 of the Office of the Principal of the Universitat de València, by which the Governing Council approved the public placement offer for 2017.

The Governing Council of the Universitat de València, in its ordinary session of 25 July 2017, approved the public placement offer for 2017, referring to the administration and services staff of the Universitat de València (ACGUV 219/2017). Published at the DOGV on 04-08-2017.