University of Valencia logo Logo Human Resources Service (P.A.S) Logo del portal

Es publica la RLT del personal d'administració i serveis, incloent les modificacions realitzades en l'acord del Consell Social del 29 de juny de 2020 (ACSUV 2020/20).