University of Valencia logo Logo Human Resources Service (P.A.S) Logo del portal

Es publica la RLT del personal d'administració i serveis, incloent la modificació realitzada per Acord del Consell Social de 14 de novembre de 2022 (ACSUV 2022/321).