University of Valencia logo Logo Human Resources Service (P.A.S) Logo del portal

(*) Les sol·licituds dirigides a la Secció de Personal d’Investigació, poden presentar-se: 

- En el Registre Electrònic de la Seu Electrònica de la Universitat de València, fent ús de la instància general a través de: https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U 

- Presencialment en el Registre General i Auxiliars de cadascun dels centres de la Universitat de València. Consultar la informació per a la presentació de sol·licituds en: https://www.uv.es/uvweb/registre-general/ca/registre-general-1285868559166.html 

O bé, segons alguna de les formes establides en la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, entre les quals no es troba el correu electrònic