University of Valencia logo Logo Faculty of Chemistry Logo del portal

Conferència 20-desembre-2018: VICENT YUSÀ i PELECHÀ

  • December 10th, 2018

Les Fronteres de la Química. Cicle de seminaris organitzat per la Secció Territorial de València RSEQ y la Facultat de Química de la Universitat de València.

Conferència: EXPOSICIÓ DE LA POBLACIÓ A CONTAMINANTS ALIMENTARIS
Dia: 20-desembre-2018
Hora: 12:15h
Lloc: Saló de graus de l'ETSE
Prof. Vicent Yusà i Pelechà
Subdirector General de Seguretat Alimentaria i Laboratori de Salut Pública de la Generalitat Valenciana
Professor Associat de Química Analítica - Universitat de València
Sinopsi: 
Un dels problemes de salut pública més rellevants és l'exposició de la població a contaminants tòxics. La dieta és la principal via d'exposició de la població general per a la majoria de contaminants prioritaris i emergents, com els elements tòxics (Hg, Cd, As, PB), els plaguicides, les micotoxines, els contaminants ambientals persistents (dioxines, PCBs) o els contaminants industrials emergents com les substàncies polifluorades o polibromades. 
Per a protegir la salut dels consumidors és necessari realitzar un control dels nivells de contaminació existents en els diferents aliments que formen part de la dieta, i comprovar si superen els límits màxims fixats per la legislació. Açò requereix l'existència de laboratoris d'anàlisi química amb professionals qualificats i equipament analític d'alt nivell. 
Al mateix temps es precisa conèixer l'exposició als diferents contaminants derivats d'una dieta habitual. Aquesta exposició es pot realitzar mitjançant el “monitoring ambiental” (avaluació externa), o a través de la mesura dels contaminants en matrius biològiques, com la sang, pèl, orina o llet materna (Biomonitoring). 
En la conferència s'exposarà com s'aborden aquests controls i com s'avalua per la Generalitat Valenciana l'exposició de la població general als contaminants alimentaris, i quin és diagnòstic sobre la seguretat alimentària a la Comunitat Valenciana.
 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy