University of Valencia logo Logo del portal

  • Universitat de València

Data i lloc de realització: divendres 1 de març de 2019, a les 9.30 hores en les Aules de la Facultat de Geografia i Historia de la Universitat de València.

Objectius: 

Promoure i desenvolupar l'interés de l'alumnat de batxillerat per la Història, premiar l'esforç i l'excel·lència acadèmica i servir de punt de trobada entre l'ensenyament secundari i la Universitat.

Participants:

Podran participar tots els alumnes de centres de secundària matriculats durant el curs 2018-2019 en 2n de batxillerat. El nombre màxim de participants és de quatre per centre. La participació és individual.

Continguts:

Els continguts del programa de l’assignatura d'Història d'Espanya de 2n de batxillerat que figuren en el DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum i desenvolupa l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana. [2015/5410] (DOGV núm. 7544 de 10.06.2015)

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy