University of Valencia logo Logo del portal

 • Universitat de València

Atenció: Ampliació del període d'inscripció fins al 31 de gener de 2019

Objectius

 • Promoure l'exercici filosòfic per part de l'alumnat de la nostra comunitat.
 • Establir un certamen en què es comprenguen tots els elements propis del debat, reflexió i crítica filosòfica referent a un aspecte que apareix en el currículum de la matèria.
 • Vincular la reflexió filosòfica a problemes contemporanis de caire social, polític, epistemològic o ontològic.
 • Reconèixer la labor realitzada pel professorat dels centres d'ensenyament secundari i fomentar la seua relació amb la Unniversitat. 

Participants

Podran participar en la Fase Local de l'Olimpíada de Filosofia 2019 tots els alumnes de centres d'ensenyament, de 1er i 2n de batxillerat, de la provincia de València. Cada estudiant anirà avalat o avalada per un o una docent del seu centre. La participació és individual i per cada centre podran concórrer tants i tantes estudiants com es considere. 

Prova y desenvolupament

La prova consistirà en la elaboració, per part de l’alumnat, d’una dissertació filosòfica relacionada amb la temàtica especificada, partint d’una pregunta orientativa o d’un fragment que es proposarà en el moment de la prova. Les i els estudiants disposaran de 90 minuts per escriure la seva dissertació.

Tema: "Realitat i aparença al món actual" 

 • Selecció de textos que poden servir d'orientació o inspiració [PDF]

Subtemes possibles seguint les indicacions i orientacions de la VI OLIMPIADA FILOSÓFICA DE ESPAÑA

 • Hi ha una única realitat?
 • Hi ha realitat sense aparença?
 • És real el que és aparent, i és aparent al que és real?
 • Podem conèixer la realitat o no més coneixem les aparences?
 • Podem creure en els fets al món actual?
 • Quins són les fronteres entre la realitat i l’aparença avui?
 • És la posveritat la nova realitat?
 • Podem conèixer la realitat en un món de fake news i posveritat?
 • Realitat virtual: realitat o aparença?
 • És més rellevant per a la vida la realitat virtual que la realitat material?
 • Hi ha forma de distingir entre realitat i aparença a les xarxes socials?
 • Els nostres perfils a les xarxes socials són meres aparences?
 • Noves cavernes del món actual: busquem la realitat o la defugim?
 • Preferim l’aparença al costat problemàtic de la realitat? Per què?
 • Vivim dins o fora de la caverna?
 • L’aparença sempre enganya?
 • Ens fa l’aparença més sensibles a la realitat?
 • Alliberen o esclavitzen les aparences?
 • Què és més important per a la nostra vida la nostra aparença o el que realment som?

Sistema de Participació

Inscripció: fins el 21 de desembre de 2018.

Fase Local: Dimecres 6 de febrer de 2019, a les 10 hores, a l'Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. 

A cada fase local hom seleccionarà per a la fase autonòmica 5 dissertacions, com a màxim, puntuades d’acord amb els criteris següents:

 • Expressió i qualitat literària de la dissertació (2 punts)
 • Estructura i coherència argumentativa (4 punts)
 • Originalitat de plantejament i aportació filosòfica rellevant(4 punts)

NOTA: El resultat de la fase local es notificarà als finalistes i els seus tutors. A més, s’anunciarà en la pàgina web de la Delegació d’Incorporació i en la de la SFPA.

Fase Autonòmica: Dissabte 30 de maç de 2019, a les 10 hores, a l'Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. 

 1. Presentació pública: lectura de la dissertació que mesurarà fonamentalment la capacitat d’expressió en públic dels ponents destacant sempre la força argumentativa del seu contingut en relació amb la tesis defensada.
 2. Preguntes/respostes: preguntes i respostes que serveixen per avaluar la capacitat de defendre les tesis i argumentacions, per plantejar-hi crítiques i la capacitat de contra-argumentació.
 3. S’establirà un comité avaluador format per professorat de les entitats i associacions col·laboradores i per les tres Universitats que fomenten la Olimpíada: UV, UJI, UA. El comitè avaluador seguirà les exposicions fins el final i, després, emetrà la avaluació.
 4. El guanyador o guanyadora es presentarà a la VI Olimpíada Filosòfica d'Espanya (VI OFE), que tindrà lloc en  Málaga (26 i 27 d’abril de 2019). El premi en la fase nacional serà el que fixe la OFE (Olimpiada Filosófica de España).

Ajudes a l'estudi per al estudiants guanyadors/es

Els o les estudiants que resulten guanyadors/es de l’Olimpíada rebran una ajuda per a l’estudi per valor de 1000 €. Aquesta ajuda es farà efectiva únicament en el cas que l’estudiant/a guanyador/a s’haja matriculat en el primer curs, en una titulació de grau  en un centre propi de la Universitat de València.

Les ajudes a l’estudi obtingudes són personals i intransferibles i es poden fer efectives en els dos cursos següents a l’obtenció. Si l’estudiant/a ha estat guanyador/a de les fases locals d’una o més olimpíades, successivament o simultàniament, pot fer efectiva una única ajuda a l’estudi per a una única titulació de la Universitat de València.

Cada institució col·laboradora atorgarà el premi que determine.


 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy