Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Descripció:

Convocatòria per a estudiants que, amb estudis universitaris oficials parcials espanyols, sol·liciten l'ingrés en algun dels graus que imparteix la Facultat de Dret en el curs 2021/22

Terminis:

Titulacions i places disponibles per a l’accés amb estudis universitaris parcials:

  • Grau en Dret: 16 places
  • Grau en Criminologia: 5 places
  • Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública: 5 places
  • Doble Grau ADE-Dret: 5 places
    • (La gestió i presentació de documentació per l'admissió en el doble Grau ADE-Dret durant el curs 2021-2022 es realitzarà a la Facultat de Economia).
  • Doble Grau Dret-Ciències Polítiques i de l'Administració Pública: segons vacants

Informació Important:

No s'admetran sol·licituds en els casos següents:

  1. Sol·licituds que comporten la necessitat de cursar assignatures que no s'impartisquen per extinció del pla d’estudis corresponent
  2. Sol·licituds d’estudiants amb 6 convocatòries esgotades en els estudis iniciats.

Requisits i criteris d'ordenació de les sol·licituds

Procediment per a presentar les sol·licituds

Documentació que cal presentar

Normativa: