Logo de la Universitat de València Logo Universitat de València Logo del portal

Mobilitats curs 2024-2025

Qualificacions de la prova d'idiomes de nivell B1

Qualificacions examen d'anglès (actualitzat el 29/01/2024)

Qualificacions examen d'alemany

Qualificacions examen de francès (actualitzat el 29/01/2024)

Qualificacions examen d'italià (actualitzat el 29/01/2024)

Calificacions examen de portuguès

Informació general

Si estàs interessat a realitzar una estada de mobilitat Erasmus Estudios de grau en una altra universitat europea has d'assegurar-te que disposes d'un certificat de coneixements d'idioma que acredite que tens el nivell sol·licitat per a la universitat a la qual vols anar.

En el “Portal Serveis Estudiant” es pot consultar l'oferta de destinacions i els requisits lingüístics exigits. Has de seleccionar “Programes d'intercanvi amb altres universitats” i “Consulta de programes d'intercanvi”.

En aquest link, es pot consultar la taula d'equivalències lingüístiques per als estudiants que ja tinguen alguna acreditació.

Per als estudiants que no disposen de cap acreditació, s'organitzen dues proves d'idiomes:

1.- Proves d'idiomes específiques nivell B2. Proves presencials.
La inscripció serà des de l'1 de juliol fins al 18 de setembre de 2023 a les 11:00 a.m. i les proves es realitzaran el 20 de setembre (alemany), 21 de setembre (francès) i 23 de setembre (anglès).

Consulta les condicions i manera de fer la matrícula en el Centre d'Idiomes de la Universitat de València.

Si aproves l'examen i presentes sol·licitud en la convocatòria Erasmus Estudis de grau de novembre de 2023 et retornaran el cost de la matrícula. Les sol·licituds de devolució han de presentar-se en el Centre d'Idiomes entre l'1 de febrer i el 25 de març de 2024.

Aquests certificats són vàlids (amb excepcions) per al programa Erasmus Estudis. Algunes universitats sol·liciten certificats lingüístics específics (Toefl, Yelts i/o Cambridge) i no accepten uns altres. Consulta la web de les universitats que t'interessen. Aquesta precaució es recomana especialment per a les universitats britàniques.

2.- Proves d'idiomes específiques nivell B1 en anglès, francès, italià, alemany o portuguès. Proves presencials.

La inscripció serà des del dia 6 al 24 de novembre en la pròpia sol·licitud Erasmus Estudis a la qual s'accedeix per Portalumne.

Les proves d'idioma de nivell B1 es realitzaran el 16 de desembre de 2023 en l'horari assignat en el Aulari III de Blasco Ibáñez (Av. Menéndez Pelayo 16). Les proves són gratuïtes i l'estudiantat podrà presentar-se a un màxim de dos.

El resultat de les proves, que tindran la qualificació d'apte o no apte, es publicaran en la web del Servei de Relacions Internacionals no més tard del 12 de gener de 2024.

Calendari orientatiu de procediments


Mobilitats curs 2023-2024

Qualificacions de la prova d'idiomes de nivell B1

Qualificacions examen d'anglés

Qualificacions examen d'alemany

Qualificacions examen de francés

Qualificacions examen d'italià

Qualificacions examen de Portugués

Informació general

Si estàs interessat en realitzar una estada de mobilitat Erasmus Estudis de Grau en una altra universitat europea has d´assegurar-te que disposes d'un certificat de coneixements d'idioma que acredite que tens el nivell demanat per la universitat a la que vols anar.

En el “Portal Serveis Estudiant” es pot consultar l´oferta prevista de destinacions i la capacitació lingüística que cal acreditar per a cada universitat. Cal seleccionar “Programes d´intercanvi amb altres universitats” i “Consulta de Programes d´intercanvi”.

Els certificats d'idiomes que accepta la Universitat de València es poden consultar en aquest link: http://ir.uv.es/SGX5cvA

Per als estudiants que no disposen de cap acreditació, s´organitzen dues proves d´idiomes:

1.- Proves d´idiomes específiques (que acrediten un nivell B2)
La inscripció serà des del dia 1 de juliol fins al dia 12 de setembre de 2022 i les proves es faran a partir del 19 de setembre.

Consulta les condicions i forma de fer la matrícula en el Centre d'Idiomes de la Universitat de València.

Si aproves l'examen i presentes sol·licitud a la convocatòria Erasmus Estudis de Grau de novembre de 2022 aleshores et tornaran els diners.

Recorda que aquest certificats són vàlids (amb excepcions) per al programa Erasmus Estudis. (Recorda que en la convocatòria de Programa Internacional no són vàlids els certificats d'anglés del Centre d'idiomes, la majoria d'universitats accepten Toefl i/o Ielts). En el programa Erasmus Estudis, unes poques universitats demanen certificats d'idioma concrets (Toefl, Ielts i/o Cambridge) i no accepten uns altres. Consulta la web de les universitats que t'interessen. Aquesta precaució és especialement recomanable en el cas de les universitats de Regne Unit.

2.- Proves d´idiomes generals (que acrediten un nivell B1) en anglés, francés, italià, alemany i portugués.
Cal fer una doble sol·licitud: inscripció i registre:

  • La inscripció serà des del dia 7 al 25 de novembre en la mateixa sol·licitud Erasmus Estudis a la que s'accedeix per Portalumne. Només es poden demanar 2 idiomes.

  • Registre. Els estudiants i estudiantes que s'hagen inscrit per a realitzar alguna de les proves de nivell B1 rebran un correu del Centre d'Idiomes de la Universitat de València (el dia 9 o 10 de desembre) per tal de enregistrar-se per a realitzar l'examen el 17 de desembre (data prevista). Hauran de seguir les instruccions d'aquest correu per a enregistrar-se per al dia i hora assignat.

Les proves d ́idiomes B1 es realitzaran de manera presencial en el lloc, dia i hora assignat. Consistiran en una avaluació escrita de comprensió, vocabulari i gramàtica general. Les proves són gratuïtes

Els resultats de les proves, que tindran una qualificació d'apte o no apte, es publicaran en la web del Servei de Relacions Internacionals el dia 13 de gener de 2023.Mobilitats curs 2022-2023

Qualificacions de la prova d'idiomes de nivell B1

Qualificacions dels exàmens d'idioma realitzats pel Centre d'Idiomes del dia 13 al 17 de desembre de 2021

Llista de sol·licitudes rebudes, certificats d'idioma reconeguts i estudiants/es convocats a l'examen de cada idioma

Distribució exàmens per idioma i horari

Informació general

Si estàs interessat en realitzar una estada de mobilitat Erasmus Estudis de Grau en una altra universitat europea has d´assegurar-te que disposes d'un certificat de coneixements d'idioma que acredite que tens el nivell demanat per la universitat a la que vols anar.

En el “Portal Serveis Estudiant” es pot consultar l´oferta prevista de destinacions i la capacitació lingüística que cal acreditar per a cada universitat. Cal seleccionar “Programes d´intercanvi amb altres universitats” i “Consulta de Programes d´intercanvi”.

Els certificats d'idiomes que accepta la Universitat de València es poden consultar en aquest link: http://ir.uv.es/SGX5cvA

Per als estudiants que no disposen de cap acreditació, s´organitzen dues proves d´idiomes:

1.- Proves d´idiomes específiques (que acrediten un nivell B2)
La inscripció serà des del dia 13 d'agost fins al dia 3 de setembre de 2021 i les proves es faran a partir del 13 de setembre.

Consulta les condicions i forma de fer la matrícula en el Centre d'Idiomes de la Universitat de València.

Si aproves l'examen i presentes sol·licitud a la convocatòria Erasmus Estudis de Grau de novembre de 2021 aleshores et tornaran els diners.

Recorda que aquest certificats són vàlids (amb excepcions) per al programa Erasmus Estudis. (Recorda que en la convocatòria de Programa Internacional no són vàlids els certificats d'anglés del Centre d'idiomes, la majoria d'universitats accepten Toefl i/o Ielts). En el programa Erasmus Estudis, unes poques universitats demanen certificats d'idioma concrets (Toefl, Ielts i/o Cambridge) i no accepten uns altres. Consulta la web de les universitats que t'interessen. Aquesta precaució és especialement recomanable en el cas de les universitats de Regne Unit.

2.- Proves d´idiomes generals (que acrediten un nivell B1) en anglés, francés, italià o alemany.
Cal fer una doble sol·licitud: inscripció i registre:

  • La inscripció serà des del dia 8 al 26 de novembre en la mateixa sol·licitud Erasmus Estudis a la que s'accedeix per Portalumne.

  • Registre. Els estudiants i estudiantes que s'hagen inscrit per a realitzar alguna de les proves de nivell B1 rebran un correu del Centre d'Idiomes de la Universitat de València per tal de enregistrar-se per a realitzar l'examen al llarg del mes de desembre. Hauran de seguir les instruccions d'aquest correu per a enregistrar-se per al dia i hora assignat.

Les proves d ́idiomes B1 es realitzarà al llarg del mes de desembre, en línia, el dia i hora assignat. S’accedirà a l’examen a través de l’enllaç que el Centre d’Idiomes enviarà al correu institucional (usuari@alumni.uv.es) de l’estudiant/a. Consistiran en una avaluació escrita de comprensió, vocabulari i gramàtica general. Les proves són gratuïtes

Els resultats de les proves, que tindran una qualificació d'apte o no apte, es publicaran en la web del Servei de Relacions Internacionals el dia 15 de gener de 2022.