Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 65

Treball fi de màster: 25

Codi titulació: 2005

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/masterderechoadministrativo

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultat de Dret

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Juan Francisco Mestre Delgado (Director)
Ignacio Sevilla Merino
Salvador Montesinos Oltra
Ana Brugger Navarro
José Albert Cebellán
Enrique Esbert Torres (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster ofereix formació avançada en l’àmbit del dret públic, en un marc general que es concreta en l’anàlisi del context de la Comunitat Valenciana. Aquest programa formatiu proporciona coneixements especialitzats entorn del dret administratiu, organitzats en sis blocs temàtics sobre aquest tema, inclòs el que es refereix a tècniques d’investigació jurídica. Els seus continguts es fonamenten en aspectes teòrics i aplicacions pràctiques des de la perspectiva de l’exercici, tant en l’àmbit de les administracions públiques, com en el de l’actuació professional de juristes, i també de la investigació especialitzada en aquest camp. El panel de professors encarregats d’impartir docència comprèn catedràtics i professors de matèries jurídiques procedents no solament de la Universitat de València, sinó també d’altres universitats espanyoles, a més de funcionaris públics i professionals del dret, tots els quals avalen l’ensenyament integral i actualitzat que caracteritza aquest màster.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Dret Administratiu

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: Juan.F.Mestre@uv.es