Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 10

Crèdits optatius: 74

Treball fi de màster: 6

Codi titulació: 2065

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/mastereiue

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultat de Dret

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica José Manuel Sánchz Patrón (Director)
Antonio Bar Cendón
Jorge Cardona Llorens
Andrés Boix Palop
Carmen Estevan de Quesada
Patricia Llopis Nadal
María José Ridaura Martínez
Ester Machancoses García
Laura Vicent Casañ (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: En molts àmbits professionals són cada dia més necessaris els coneixements de la realitat juridicointernacional i els seus protagonistes. El Màster en Estudis Internacionals i de la Unió Europea aporta una especialització professional, acadèmica i investigadora sobre les institucions internacionals i les seues polítiques i permet a l’estudiant definir el seu itinerari formatiu per obtenir un títol amb menció especial bé en estudis internacionals, bé en dret de la Unió Europea, o en ambdós. Amb aquest màster es pretén l’estudi predominantment jurídic de les matèries idònies per facilitar a l’estudiant una comprensió de les relacions entre l’ordenament jurídic internacional, el comunitari i l’ordenament jurídic estatal, així com un coneixement profund i multidisciplinari (econòmic, sociocultural, historicogeogràfic…) del medi social internacional, els seus actors i interessos en presència.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Estudis Jurídics, Ciència Política i Criminologia

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: fac.dret@uv.es