Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 33

Crèdits optatius: 12

Treball fi de màster: 15

Codi titulació: 2176

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/master-psicologia-contextos-multiculturales

Places ofertes de nou ingrés: 25

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultat de Psicologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València (España), Universitat Autónoma de Santo Domingo (R. Dominicana),Universitat Nacional de Huancavelica (Perú) i Institut Superior Pedagógic Privat CREA (Perú)

Comissió de Coordinació Acadèmica Jesús Miguel Jornet Meliá (Director)
Melchor Gutiérrez Sanmartín
Clara Benedito Guzmán
Elizabeth Acha Kustcher
Elisabeth Evans Rico
Isabel Espinal Durán
José Oltra Ferrer (PAS)

Observacions:

Aquest màster és presencial, però NO s'imparteix a València. S'imparteix per anys alternatius a Perú i a República Dominicana.

Interès acadèmic, científic o professional: Tal com es defensa des de diferents organismes nacionals i internacionals, el desenvolupament humà i l’educació són àmbits importants i necessaris no sols perquè es necessiten més professionals per a treballar amb persones de totes les edats, sinó també perquè calen més investigadores i investigadors formats que puguen explorar qüestions claus tant en el desenvolupament i en l’educació, com en diferents contextos multiculturals. En concret, l’estudi d’aspectes sobre desenvolupament normalitzat, i també sobre problemes de desenvolupament i la millor comprensió dels processos educatius, les condicions personals, familiars, socials, ambientals i culturals que promouen un millor desenvolupament personal i qualitat de vida, són, entre d’altres, aspectes crucials que requereixen un major esforç investigador i de més qualitat. I també la prioritat d’intercanviar experiències i pràctiques òptimes, investigadors, resultats d’investigació i dades que suposen una base empírica sòlida que fonamente l’elaboració de polítiques i programes, la institució de projectes i la difusió de la informació.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Psicologia de l'Educació i Desenvolupament Humà en Contextos Multiculturals

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: Adelina.Gimeno@uv.es