BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

Qui pot sol·licitar-ho?

Solament es prestaran documents originals als organismes productors de la documentació o al superior jeràrquic. Els
expedients originals prestats hauran de ser retornats al més prompte possible i sense cap modificació.

Com fer-ho?

  • Remetre el formulari de sol·licitud a l'Arxiu Intermedi amb la signatura original del sol·licitant.
  • No s'ha d'afegir cap document a l'expedient, però si fóra necessari, caldrà fer-ho constar en la carpeta exterior de l'expedient.
  • No serà necessari retornar la documentació facilitada en fotocòpia. Es recomana la destrucció després del seu ús.

Materials préstec

  • Sol·licitud interna de consulta de documents (versió word) (versió pdf).
  • Sol·licitud de préstec de documents (versió word) (versió pdf).
  • Sol·licitud de reproducció de documents (versió word) (versió pdf).