BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

Dades personals
 
 
 
 
 
 
Dades de l'obra
 
 
Estudi  Publicació
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipus de reproducció que sol·licita:
 
 
Forma de pagament:
 
Nombre de compte: IBAN ES16 0049 1827 81 2210400038 (Santander)
 
 
 

Les dades personals subministrades s’incorporen al fitxer “Usuaris biblioteques UVEG”, de què és titular la Universitat de València, per atendre i gestionar la consulta. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament es poden exercir davant el Servei de Biblioteques i Documentació (c/ Universitat, 2. 46003 València) mitjançant sol·licitud per escrit acompanyada del document identificatiu adient. La sol·licitud pot enviar-se al correu-electrònic websib@uv.es