BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

La Biblioteca Històrica disposa de la sala d’investigadors Pérez Bayer per a la consulta del seu fons. A més, l’edifici compta amb una sala d’accés lliure, la Sala Thesaurus (TEMPORALMENT TANCADA), destinada al treball en grup i a la consulta de recursos bibliogràfics en versió electrònica. Esta sala compta amb 42 llocs de treball: 18 per al treball en grup i 24 per al treball individual.

L'accés per a la consulta del fons antic es farà atenent a la normativa:

NORMES D'ACCÉS PER A LA CONSULTA DE LA BIBLIOTECA HISTÒRICA I DEL FONS ANTIC DE LES BIBLIOTEQUES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (aprovades per Consell de Govern de 4 de març de 2003)
(versió per a imprimir)

1) - La Biblioteca Històrica de la Universitat de València té per objectiu conservar el seu fons bibliogràfic fent compatible la conservació i la difusió. Per a acomplir aquest objectiu cal regular el dret d'accés per a la consulta i utilització del material que hi ha custodiat.
La Biblioteca Històrica disposa de la Sala Pérez Bayer o sala d'investigadors per a la consulta de manuscrits, incunables, impresos del s. XVI al s. XX, llibres rars, plànols, mapes, gravats, cartells i premsa (en paper). 
Dels fons bibliogràfics especialment valuosos, manuscrits, incunables, etc. a l'usuari se li entregarà una còpia substitutiva de l'original. Únicament aquells investigadors que hagen d'estudiar les característiques físiques del llibre: miniatures, paper, filigranes, etc. accediran a l'original sota especial vigilància.

2) - Podran accedir a la consulta dels fons bibliogràfics de la sala Pérez Bayer, mitjançant l'acreditació corresponent:

  • Tots els professors de la Universitat de València
  • Tots els professors universitaris espanyols i/o estrangers
  • Els investigadors del CSIC i d'institucions anàlogues d'altres països
  • Tots els membres d'acadèmies nacionals i d'institucions anàlogues d'altres països
  • Bibliotecaris, documentalistes, arxivers i museòlegs.
  • Tots aquells que estiguen en possessió del títol de doctor.

Hauran de sol·licitar un carnet temporal per accedir a la consulta dels fons de la sala Pérez Bayer:
Els estudiants de la Universitat de València que hagen de consultar fons bibliogràfic antic hauran de presentar una sol·licitud al director del Servei de Biblioteques i Documentació juntament amb un escrit de presentació d'un professor de la mateixa universitat. En la sol·licitud caldrà fer constar la naturalesa i les característiques de la investigació i el temps de duració aproximat. El professor es farà responsable de l'estudiant durant la seua estada a la Biblioteca Històrica.

Aquelles persones que, sense estar compreses en els apartats anteriors, es proposen dur a terme treballs d'investigació, hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la direcció de la Biblioteca, que la tramitarà al Director del Servei d'Informació Bibliogràfica amb un informe recomanant o rebutjant aquesta sol·licitud. En la sol·licitud caldrà fer constar la naturalesa i les característiques de la investigació i la duració prevista per a la seua realització.

3) - Les normes de consulta del fons bibliogràfic de la sala Pérez Bayer seran també d'aplicació per a la consulta del fons antic dipositat a les diferents biblioteques de la Universitat de València, inclosa la Biblioteca Històrico-Mèdica.