BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

La col·lecció digital SOMNI té com objectiu la conservació, la consulta i la difusió pública a través d'Internet del valuós patrimoni bibliogràfic conservat en la Universitat de València.

Es van incloent diàriament noves obres digitalitzades, atenent a criteris fixats per la Biblioteca, no obstant això, per a donar l'oportunitat a usuaris i investigadors -tant interns com externs a la Institució- d'incloure obres que consideren interessants en aquesta col·lecció, hem habilitat un formulari en el qual poden realitzar la seua petició. 

Respecte a la protecció de dades a l’hora d’omplir un formulari, la Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenim habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Més informació a https://www.uv.es "política de privacitat".

El nom de la col·lecció al·ludeix al títol de l'incunable "Lo somni de Johan Johan" de Jaume Gazull, exemplar únic a Espanya, conservat en la Biblioteca Històrica de la Universitat de València.

La col·lecció està dividida en les següents seccions:

 1. Manuscrits
 2. Manuscrits (Duc de Calàbria)
 3. Darwin
 4. Col·lecció d'història natural : aus
 5. Gojos
 6. Llibrets de falla
 7. Mapes
 8. Cartells de la Guerra Civil
 9. Mapes de la Guerra Civil
 10. Publicacions periòdiques
 11. Segle XV
 12. Segle XVI
 13. Segle XVII
 14. Segle XVIII
 15. Segle XIX
 16. Segle XX