BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

Són objecte de préstec tots els documents custodiats a les biblioteques de la Universitat amb les excepcions següents:

a) La col·lecció de referència

b) Publicacions periòdiques

c) Manuscrits i impresos d’especial valor patrimonial

d) Tesis doctorals

e) Fons de difícil restitució

En el catàleg de la Universitat de València, Trobes, s’indica la localització dels documents i la seua situació quant al préstec a domicili.