Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Per a poder validar l'accés a tots els serveis informàtics de la Universitat de València el SIUV proporciona a totes les persones que treballen en la Universitat un compte (nom d'usuari) i una contrasenya associada. Aquest parell usuari/contrasenya és únic i va associat indissolublement a una persona (un NIF o número de passaport).

El parell usuari/contrasenya és imprescindible per a accedir a tots els serveis en què siga necessari garantir la identitat de la persona que hi accedeix.

Tot compte d'usuari té associat un "compte de correu electrònic" en els servidors de correu de la Universitat, amb l'adreça electrònica corresponent. Aquest compte de correu és el que s'utilitza com a mitjà de comunicació directa amb l'usuari en cas de notícies, problemes, etc. associats al compte en particular o a qualsevol servei de la Universitat en general.

A banda del compte de correu electrònic, es pot associar al compte d'usuari molts altres comptes, segons els serveis a què tinga accés l'usuari (compte web, compte de disc, compte de càlcul, compte en secretaria virtual, compte d'accés a aules...). Tots aquests comptes tindran obligatòriament el mateix parell usuari/contrasenya.

Per a obtenir un compte d'usuari, és prou obtenir el compte de correu associat, ja que tots dos es creen simultàniament.

Si no es disposa de compte, és possible sol·licitar-ne un al SIUV o fins i tot activar-lo directament (en el cas que es dispose de targeta universitària o d'un codi d'activació).

És condició imprescindible per a disposar d'un compte tenir una vinculació reconeguda amb la Universitat. Una persona sense cap relació directa (de treball o estudi) amb la Universitat hi pot obtenir un compte aconseguint que un càrrec de la Universitat li avale la seua vinculació amb la Universitat i adjuntant l'aval a la sol·licitud de compte.

Els serveis accessibles o associables a un compte poden dependre del tipus de compte (alumne, personal contractat, professorat...).

Accés a comptes