Logo de la Universdad de Valencia Logo Servicio de Análisis y Planificación Logo del portal

  • SAP

22-05-2023 | Servei d'Anàlisi i Planificació [SAP]

Cartas de Servicios elaboradas, según el procedimiento institucional de la Universitat de Valencia (UV).

Edición Unidad o servicio de la UV CdS Inicio de vigencia Seguimiento
UVdiscapacitat pdf 26/07/2019 2022 pdf
Servei de Biblioteques i Documentació (SBD) pdf 24/07/2019 2022 pdf
Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) pdf 01/01/2021 2022 pdf
Servei de Prevenció i Medi Ambient pdf 01/01/2022 2022 pdf
Servei de Publicacions (PUV) pdf 11/06/2021 2022 pdf
Secretaria de la Facultat de Ciències Socials pdf 01/01/2022 2022 pdf
Secretaria de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria pdf 01/01/2022 2022 pdf
Secretaria de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació pdf 01/01/2022 2022 pdf
Secretaria de la Facultat de Fisioteràpia pdf 01/01/2022 2022 pdf
Secretaria de la Facultat de Geografia i Història pdf 01/01/2022 2022 pdf
Secretaria de la Facultat de Medicina i Odontologia pdf 01/01/2022 2022 pdf
Secretaria de la Facultat de Ciències Matemàtiques pdf 01/01/2022 2022 pdf
Secretaria de la Facultat d'Economia pdf 01/01/2022 2022 pdf
Secretaria de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport pdf 01/01/2022 2022 pdf
Secretaria de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació  pdf 01/01/2022 2022 pdf
Secretaria de la Facultat de Psicologia i Logopèdia pdf 01/01/2022 2022 pdf
Secretaria de la Facultat de Dret pdf 01/01/2022 2022 pdf
Secretaria de la Facultat de Física pdf 01/01/2022 2022 pdf
Secretaria de la Facultat de Química pdf 01/01/2022 2022 pdf
Secretaria de la Facultat d’Infermeria i Podologia pdf 01/01/2022 2022 pdf
Secretaria de la Facultat de Magisteri pdf 01/01/2022 2022 pdf
Secretaria de la Facultat de Ciències Biològiques pdf 01/01/2022 2022 pdf
Secretaria de la Facultat de Farmàcia pdf 01/01/2022 2022 pdf
Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) pdf 25/05/2021 2022 pdf
Gabinet de Premsa pdf 01/01/2022 2022 pdf
Servei d'Informàtica (SIUV) pdf 01/08/2021 2022 pdf
UVocupació pdf 20/11/2021 2022 pdf
Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez (UCABI) pdf 30/06/2022 2022 pdf
Unitat de Gestió del Campus de Tarongers (UCT) pdf 30/06/2022 2022 pdf
Unitat de Gestió del Campus de Burjassot (UGCBU) pdf 30/06/2022 2022 pdf
Unitat de Gestió del Campus d'Ontinyent (UCAONT) pdf 30/06/2022 2022 pdf