UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

La ciutadania, a títol individual, o qualsevol ciutadà o ciutadana en representació de qualsevol organització legalment constituïda té dret d’accés a la informació pública, d’acord amb el marc normatiu vigent.

A tal efecte la Universitat de València, en compliment de la legislació actual, ha agrupat tota la informació presentada a la seua web en aquest Portal de Transparència que garanteix, per la via de la publicitat activa, aquest dret ciutadà.

La informació que els ciutadans i ciutadanes no troben publicada a aquesta plataforma digital pot ser sol·licitada, en les formes, condicions i limitacions establertes per la Llei, a la Universitat de València.

Per tal de garantir aquest dret ciutadà la Universitat de València ha habilitat un procediment en la seua seu electrònica per poder cursar aquesta sol·licitud d’informació.

Accés al procediment en Entreu (entorn de tramitació electrònica de la Universitat de València):

Per poder accedir a aquesta plataforma es requereix ser membre de la comunitat universitària, ser usuari de la seu electrònica de la Universitat de València, ser usuari de l’entorn UV o disposar d’un certificat digital.


Si no disposeu de les certificacions i/o usuaris assenyalats anteriorment podeu exercir el vostre dret a la informació presentant en el Registre General de la Universitat una instància adreçada a la Secretaria General de la Universitat de València, junt a una fotocòpia del vostre document d’identitat (DNI, passaport).

Per tal de facilitar-vos aquesta tramitació podeu descarregar-vos els formularis en format PDF editable, word i RTF, a través dels següents enllaços:

Per tal d’informar-vos sobre la localització de les oficines del Registre General de la Universitat i el seu horari podeu seguir aquest enllaç: www.uv.es/registre