Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Cadires
Referència Conveni Document(s)
2018-047

Conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana, mitjançant la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per al foment d'activitats en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2018.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Relacions institucionals

2018-046

Conveni de col·laboració amb la Diputació de València, per a la realització dels programes Europes Menudes, Festival Serenates, i Festival La Cabina.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Relacions institucionals

2018-045

Conveni marc de col·laboració amb la Fundación Secretariado Gitano de la Comunitat Valenciana.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Participació i projecció territorial

2018-044

Conveni marc de col·laboració amb l'ajuntament de Gata de Gorgos.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Participació i projecció territorial

2018-043

Conveni marc de col·laboració amb la EAPN Comunitat Valenciana - Xarxa per la Inclusió.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Participació i projecció territorial

2018-042

Conveni de col·laboració amb la Universidad Pedagógica Nacional (Colòmbia).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Internacionalització

2018-041

Conveni de col·laboració amb la Universidad Piloto de Colombia.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Internacionalització

2018-040

Conveni de col·laboració amb la Fundación Latinoamericana de Ciencias Sociales - Programa Uruguay (Uruguai).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Internacionalització

2018-039

Conveni de col·laboració amb l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per a l'exercici de l'activitat investigadora relacionada amb el risc d'inundacions.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Investigació

2018-038

Conveni de col·laboració amb l'Associació "Paisaje Cultural de la Vid y el Vino, Territorio Bobal".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Investigació

2018-037

Conveni de col·laboració amb el Grupo Español de Pacientes con Cáncer.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Investigació

2018-036

Conveni de col·laboració amb E-Medika Chambers, SL (BIOBARICA) i la Fundació FIVAN.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Investigació

2018-035

Conveni de col·laboració amb el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, per a la digitalització 3D de col·leccions d'arqueologia maia del Museu d'Amèrica.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Investigació

2018-034

Conveni de cooperació amb l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, pel que s'estableix un marc de regulació per a la creació i funcionament de la Unitat Mixta d'Investigació denominada "Gestió Biotecnològica de Plagues".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Investigació

2018-033

Conveni marc de col·laboració amb la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Investigació

2018-032

Conveni de col·laboració amb el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), per a la implementació de les mestries del Prograga Bec.Ar.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 27/03/18
Àrea: Estudis de postgrau

2018-021

Conveni marc de col·laboració amb el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Relacions institucionals

2018-020

Conveni amb l'Ajuntament de València, per a la regularització patrimonial d'immobles d'ambdues administracions.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Relacions institucionals

2018-019

Conveni marc de col·laboració amb l'Instituto Tecnológico de Santo Domingo -Intec- (República Dominicana).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Internacionalització

2018-018

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad de Santiago de Chile.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Internacionalització

2018-017

Conveni marc de col·laboració amb la Institute of Europe of Russian Academy of Sciencies (Rússia).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Internacionalització

2018-016

Conveni marc de col·laboració amb la Adama Science and Technology University (Etiòpia).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Internacionalització

2018-015

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad Anáhuac México.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Internacionalització

2018-014

Conveni de col·laboració amb la Red Internacional de Educación para el Trabajo (RIET).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Investigació

2018-013

Conveni de col·laboració amb No Spoon Tech Lab, S.L.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Investigació

2018-012

Conveni de col·laboració amb Intelema Relaciones Humanas Inteligentes, S.L.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Investigació

2018-011

Conveni de col·laboració amb Innsomnia Accelerator, S.L.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Investigació

2018-010

Conveni de col·laboració amb la Fundació Parc Científic Universitat de València.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Investigació

2018-009

Conveni de col·laboració amb el BBV Research, per al desenvolupament de l'estudi "El análisis de los efectos de los shocks fiscales y financieros de la economía española".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 30/01/18
Àrea: Investigació

2017-317

Conveni de col·laboració amb l'ONGD Farmacéuticos Mundi, per a formar part de la Xarxa Sanitària Solidària de València (RSSV).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Internacionalització

2017-316

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad de Guayaquil (Equador).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Internacionalització

2017-315

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad de Occidente (Mèxic).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Internacionalització

2017-314

Acord específic de col·laobració amb la Acadèmia Russa d'Economia Nacional i Administració Pública, pel qual s'estableixen les condicions extraordinàries del programa de doble titulació en el Grau de Negocis Internacionals (GIB), durant els cursos acadèmics 2017-2018 i 2018-2019.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Internacionalització

2017-313

Conveni específic de col·laboració amb la Universidad de Buenos Aires (Argentina), pel qual s'estableixen les condicions d'un programa de col·laboració i intercanvi estudiantil.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Internacionalització

2017-312

Conveni de col·laboració amb Merck Sharp & Dohme de España, S.A., per al desenvolupament del "Màster en Trasnsplantament Hematopoiètic" (4ª edició).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-311

Conveni de col·laboració amb Merck Sharp & Dohme de España, S.A., per al desenvolupament del "Màster en Malalties Infeccioses en Cures Intensives" (4ª edició).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-310

Conveni de col·laboració amb l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe "Fundació per a la investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic la Fe de la Comunitat Valenciana" per a regular el funcionament de la Unitat Mixta d'Hepatologia Experimental.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Investigació

2017-309

Conveni de col·laboració amb l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe "Fundació per a la investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana", per a regular el funcionament de la Unitat Mixta d'Investigació Cerebrovascular.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Investigació

2017-308

Conveni de cooperació amb la Fundación Igenomix per a establir una marc de regulació per a la creació i funcionament de la Unitat Mixta d'Investigació denominada "Medicina Reproductiva i Regenerativa".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Investigació

2017-307

Conveni de col·laboració amb la Junta Asociada Provincial de Badajoz de la Asociación Española contra el Cáncer.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Investigació

2017-306

Conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I de Castelló.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Investigació

2017-305

Conveni marc de col·laboració amb la Real Academia de Bellas Artes San Carlos.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-304

Conveni de col·laboració amb el Ministeri de Defensa, per a la digitalització dels expedients dels soldats de la província de València dels fons de batallons disciplinaris de soldats treballadors, dipositats a l'Arxiu General Militar de Guadalajara, per a la seua utilització en l'Aula d'Història i Memòria Democràtica, depenent del Vicerectorat de Cultura i Igualtat i pertanyent a la Universitat de València.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-303

Conveni marc de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana, per a la col·laboració i participació en el projecte "Museu de la Universitat de València d'Història Natural".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 19/12/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-266

Conveni de col·laboració amb l'ONG Plena Inclusión, per a la realització del Màster Universitari Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans (WOP-P EMJMD).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-265

Conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), per al desenvolupament del Màster Universitari Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans (WOP-P EMJMD).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-264

Conveni marc de col·laboració amb la Northeast Normal University (Xina).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-263

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad Nacional de Villa María (Argentina).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-262

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad Nacional de Río Negro (Argentina).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-261

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad de Medellín (Colòmbia).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-260

Conveni marc d'intercanvi d'estudiants amb la North Carolina State University (EEUU).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-259

Conveni marc internacional amb la Corporación Universidad de la Costa CUC (Colòmbia).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-258

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad Piloto de Colombia.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-257

Conveni marc de col·laboració amb la Universidad de La Serena (Xile).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-256

Conveni marc de col·laboració amb la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament d'activitats en el marc de la indústria 4.0.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Investigació

2017-255

Conveni marc de col·laboració amb Power Electronics España, S.L.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Investigació

2017-254

Conveni singular de col·laboració amb l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) per a la utilització de la metodologia d'avaluació de riscos psicosocials "UNIPSICO" en les avaluacions de riscos del personal de la Generalitat Valenciana.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Investigació

2017-253

Conveni amb l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per al desenvolupament del Pla de Vigilància Radiològica en Emergències (PVRE).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 31/10/17
Àrea: Investigació

2017-237

Conveni marc amb l'Acadèmica Valenciana de la Llengua, per a la colaboració cultural, educativa i científica en activitats relacionades amb la promoció del valencià.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-236

Conveni de col·laboració amb la Depuración de Aguas del Mediterráneo, per a la creació de la "Càtedra DAM de Gestió Integral i Recuperació de Recursos de l'Aigua Residual".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-235

Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de València, per a la creació de la "Càtedra Model Econòmic Sostenible de València i Entorn. Càtedra MODEVAL".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Internacionalització

2017-234

Conveni de col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital General, per a la investigació biomédica, docència i desenvolupament de les Ciències de la Salut.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-233

Conveni general de col·laboració amb la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d'Elx, la Universidad de Zaragoza, l'Instituto Tecnològico de Sonora (Mèxic), la Universidad Autònoma de Nuevo León (Mèxic), la Universidad Autònoma del Estado de Morelos (Mèxic), la Universidad de Guadalajara centro universitario de La Costa (Mèxic) i la Universidad Autónoma de Sinaloa (Mèxic), per a la constitució de la xarxa iberoamericana per a l'estudi de la violència en l'adolescència (RIEVA).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-232

Conveni de col·laboració amb el Valencia Club de Fútbol.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-231

Conveni específic de col·laboració amb la Universidade Federal do Paraná (Brasil).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-230

Conveni amb l'Instituto de Estudios Fiscales, per a l'organització del XXV Encuentro de Economía Pública.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-229

Conveni marc de col·laboració amb la Sociedad Española de Abastecimientos, S.A.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-228

Conveni marc de col·laboració científica i tecnològica amb International Business Machines, S.A. (IBM, S.A.).

Data d'aprovació del Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-227

Conveni de col·laboració amb el Centre de Salut Sexual i Reproductiva Font Sant Lluís.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 03/10/17
Àrea: Investigació

2017-218

Conveni de col·laboració amb la Universidad de Antioquia (Colòmbia), per a proporcionar el marc per a la realització dels estudis conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert Universitari en Accounting and Corporate Finance Research.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-217

Conveni de col·laboració amb la Universidad APEC (República Dominicana), per a proporcionar el marc per a la realització dels estudis conduents a l'obtenció del títol propi "Màster en Auditoria Integral i Control de Gestió".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-216

Conveni de col·laboració amb la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de València, S.A.U., per al desenvolupament del curs d'Expert Universitari en Borses i Mercats Financers Espanyols, 16ena edició.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Estudis de postgrau

2017-215

Conveni de col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Institut d'Ecologia Litoral, per a establir les bases per al desenvolupament del projecte "Ecological Status of AQuatic systems with Sentinel satellites (ESAQS)".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Investigació

2017-214

Conveni de col·laboració amb l'Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) de la República Dominicana, per a la realització d'activitats de capacitació, investigació, assessorament i de qualsevol altre àmbit d'interés mutu.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Investigació

2017-213

Conveni de col·laboració amb l'Institut d'Investigació Sanitària de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, per al desenvolupament del projecte "Lenguaje figurativo i anáforas en lectores con Trastornos del Desarrollo: Estudio de movimientos oculares y potenciales evocados".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Investigació

2017-212

Conveni de col·laboració amb l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe, per al desenvolupament del projecte "Impacto del ECMO sobre la farmacocinética de la Anidulafungina".

Data d'aprovació del Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Investigació

2017-211

Conveni de col·laboració amb la Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Investigació

2017-210

Conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, per al foment de l'esport de tir amb arc.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 25/07/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-182

Coveni de col·laboració entre les cinc universitats públiques valencianes i la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació en matèria científica, acadèmica i cultural.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 07/07/17
Àrea: Relacions institucionals

2017-181

Conveni marc de col·laboració amb la Caixa Popular.

Data d'aprovació del Consell de Govern: 07/07/17
Àrea: Relacions institucionals

 
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies