UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

Convocatòries Terminis

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es declara inhàbil el mes d’agost de 2022, als efectes assenyalats en aquesta resolució

Convocatòria 174 (Professorat Titular d’Universitat incorporació investigadores Ramon y Cajal amb certificat I3)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Concurs públic, de professorat titular d’universitat.

(DOGV 23-01-2023)

BOE 18-01-2023

Presentació d'instàncies: Del 19 de gener al 15 de febrer de 2023 (ambdós inclosos)

Convocatòria 173 (Professorat Titular d’Universitat incorporació investigadores Ramon y Cajal amb certificat I3)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Concurs públic, de professorat titular d’universitat.

(DOGV 23-01-2023)

BOE 18-01-2023

Presentació d'instàncies: Del 19 de gener al 15 de febrer de 2023 (ambdós inclosos)

Convocatòria 172 (Professorat titular d'Universitat)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Concurs públic, de professorat titular d’universitat.

(DOGV 20-01-2023)

BOE 16-01-2023

Presentació d'instàncies: Del 17 de gener al 13 de febrer de 2023 (ambdós inclosos)

Convocatòria 171 (Professorat Titular d’Universitat incorporació investigadores Ramon y Cajal amb certificat I3)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates admeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 2 de novembre de 2022 (B.O.E. 9 de novembre de 2022). Convocatòria 171 / 2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 28 de desembre del 2022 al 27 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates admeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 2 de novembre de 2022 (B.O.E. 9 de novembre de 2022). Convocatòria 171 / 2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 13 al 26 de desembre de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Concurs públic, de professorat titular d’universitat.

(DOGV 17-11-2022)

BOE 09-11-2022

Presentació d'instàncies: Del 10 de novembre al 9 de desembre de 2022 (ambdós inclosos)

Convocatòria 170 (Professorat titular d'Universitat)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Titular dUniversitat, convocat per Resolució de 2 de novembre de 2022 (B.O.E. 9 de novembre de 2022). Convocatòria 170/2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 28 de desembre del 2022 al 27 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Titular dUniversitat, convocat per Resolució de 2 de novembre de 2022 (B.O.E. 9 de novembre de 2022). Convocatòria 170/2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 13 al 26 de desembre de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Concurs públic, de professorat titular d’universitat.

(DOGV 17-11-2022)

BOE 09-11-2022

Presentació d'instàncies: Del 10 de novembre al 9 de desembre de 2022 (ambdós inclosos)

Convocatòria 169 (Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 15 de juliol de 2022 (B.O.E. 22 de juliol de 2022). Convocatòria 169 / 2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 22 de setembre al 21 d'octubre de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 15 de juliol de 2022 (B.O.E. 22 de juliol de 2022). Convocatòria 169 / 2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 6 al 19 de setembre de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Concurs públic,per torn de promoció interna, al cos de catedràtics i catedràtiques d’universitat.

(DOGV 25-07-2022)

BOE 22-07-2022

Presentació d'instàncies: Del 25 de juliol al 22 d'agost de 2022 (ambdós inclosos)

Convocatòria 168 (Catedràtic/a d'Universitat)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 11 de juliol de 2022 (B.O.E. 18 de juliol de 2022). Convocatòria 168 / 2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 19 de setembre al 17 d'octubre de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 11 de juliol de 2022 (B.O.E. 18 de juliol de 2022). Convocatòria 168 / 2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 2 al 15 de setembre de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 11 de juliol de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Concurs públic,per torn de promoció interna, al cos de catedràtics i catedràtiques d’universitat.

(DOGV 27-07-2022)
 

BOE 18-07-2022

Presentació d'instàncies: Del 19 de juliol al 16 d'agost de 2022 (ambdós inclosos)

Convocatòria 167 (Professorat titular d'Universitat)

Instruccions presentació documentació CANDIDAT/A PROPOSAT/A (base novena convocatòria). Model declaració jurada

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Titular dUniversitat, convocat per Resolució de 23 de juny de 2022 (B.O.E. 1 de juliol de 2022). Convocatòria 167/2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 19 de setembre al 17 d'octubre de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Titular dUniversitat, convocat per Resolució de 23 de juny de 2022 (B.O.E. 1 de juliol de 2022). Convocatòria 167/2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 2 al 15 de setembre de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Concurs públic,de professorat titular d’universitat.

(DOGV 13-07-2022)

Correcció d'errades códi de plaça 84/2022: (BOE 22-07-2022)  (DOGV 12/09/2022)

Correcció d'errades códi de plaça 92/2022: (BOE 06-08-2022)  (DOGV 17-08-2022)

BOE 01-07-2022

Presentació d'instàncies: Del 4 al 29 de juliol de 2022 (ambdós inclosos)

Convocatòria 166 (Catedràtic/a d'Universitat). Concurs de mobilitat.

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de plaça vacant en el cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat (concurs de trasllat), convocat per Resolució de 15 de juny de 2022 (B.O.E. 23 de juny de 2022). Convocatòria 166 / 2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 13 de setembre al 13 d'octubre de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de plaça vacant en el cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat (concurs de trasllat), convocat per Resolució de 15 de juny de 2022 (B.O.E. 23 de juny de 2022). Convocatòria 166 / 2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 27 de juliol al 9 de setembre de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de plaça vacant en el cos docent universitari de Catedràtic/a d’Universitat. Concurs de mobilitat (trasllat).

(DOGV 23-06-2022)

BOE 23-06-2022

Presentació d'instàncies: Del 27 de juny al 22 de juliol de 2022 (ambdós inclosos)

Convocatòria 165 (Professorat titular d'Universitat)

Instruccions presentació documentació CANDIDAT/A PROPOSAT/A (base novena convocatòria). Model declaració jurada

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Universitari, convocat per Resolució de 15 de juny de 2022 (B.O.E. 23 de juny de 2022). Convocatòria 165/2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 13 de setembre al 13 d'octubre de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Universitari, convocat per Resolució de 15 de juny de 2022 (B.O.E. 23 de juny de 2022). Convocatòria 165/2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 27 de juliol al 9 de setembre de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Concurs públic, de professorat titular d’universitat.

(DOGV 23-06-2022)

Correcció d'errades códi de plaça 65/2022 (DOGV 30-06-2022)  (BOE 01-07-2022)   

BOE 23-06-2022

Presentació d'instàncies: Del 27 de juny al 22 de juliol de 2022 (ambdós inclosos)

Convocatòria 164 (Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 14 de juny de 2022 (B.O.E. 21 de juny de 2022). Convocatòria 164 / 2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 9 de setembre al 10 d'octubre de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 14 de juny de 2022 (B.O.E. 21 de juny de 2022). Convocatòria 164 / 2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 25 de juliol al 7 de setembre de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Concurs públic, per torn de promoció interna, al cos de catedràtics i catedràtiques d’universitat.

(DOGV 23-06-2022)  Correcció d'errades (DOGV 28-06-2022)

BOE 21-06-2022

Presentació d'instàncies: Del 22 de juny al 20 de juliol de 2022 (ambdós inclosos)

Convocatòria 163 (Professorat Titular d’Universitat incorporació investigadores Ramon y Cajal i d’altres programes d’excel·lència, nacionals o internacionals amb certificat I3)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

RESOLUCIÓ de 22 de juny 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 2 de maig de 2022 (B.O.E. 9 de maig de 2022).  Convocatòria 163 / 2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 23 de juny al 22 de juliol de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates admeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 2 de maig de 2022 (B.O.E. 9 de maig de 2022). Convocatòria 163 / 2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 8 al 21 de juny de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

(DOGV 18-05-2022)

BOE 09-05-2022

Presentació d'instàncies: Del 10 de maig al 6 de juny de 2022 (ambdós inclosos)

Convocatòria 162 (Professorat Titular d’Universitat incorporació investigadores Ramon y Cajal i d’altres programes d’excel·lència, nacionals o internacionals amb certificat I3)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

RESOLUCIÓ de 12 de maig 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 11 de març de 2022 (B.O.E. 21 de març de 2022). Convocatòria 162/ 2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 13 de maig al 13 de juny de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 11 de març de 2022 (B.O.E. 21 de març de 2022). Convocatòria 162/ 2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 27 d'abril al 26 de maig de 2022 (ambdós inclosos)

Nota d'error

On diu: Termini de reclamacions: Del 27 d'abril al 26 de maig de 2022 (ambdós inclosos)

ha de dir: Termini de reclamacions: Del 27 d'abril al 10 de maig de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 11 de març de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

(DOGV 25-03-2022)

BOE 21-03-2022

Presentació d'instàncies: Del 22 de març al 21 d'abril de 2022 (ambdós inclosos)