Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

L’any 2019 es va aprovar el Protocol d’Atenció a la Identitat i a l’Expressió de Gènere de la Universitat de València, que, en l’art. 4.1, establia que la Universitat havia de dissenyar i adoptar un pla d’igualtat en la diversitat, amb els objectius concrets que calia assolir, amb les estratègies i les pràctiques que s’havien d’adoptar i amb sistemes eficaços de seguiment i avaluació́. 

Mirant de preparar el camí cap a l’elaboració del I Pla de diversitats, aquell mateix any es va iniciar un treball de diagnosi de la realitat de la diversitat entre l’estudiantat que es va haver de paralitzar a causa de la crisi ocasionada per la covid-19. A la primera fase d’aquest estudi, que va abordar les realitats de l’alumnat LGTB, gitano, afrodescendent i alumnes amb hijab [1], en va seguir una segona que ha analitzat la realitat de l’estudiantat d’origen llatinoamericà, de l’Europa de l’Est i de tercer cicle, així com del personal d’administració i serveis (PAS) i del personal docent i investigador (PDI)[2].

Al llarg del curs acadèmic 2020/2021, es va constituir la Comissió de diversitats, encarregada de dissenyar i monitorar les polítiques inclusives, es van posar en marxa grups de treball i es va iniciar el procés participatiu per a elaborar aquest Pla.

En abril de 2022 es va crear el nou Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, i el nou equip va revisar el document per adaptar-lo a les noves directrius i reorganització de les polítiques universitàries. En el procés de revisió participaren Helena Rausell, vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, i Sylvia Martínez, cap d’iniciatives d’igualtat i diversitat. A més, el nou text es va renegociar amb degans i deganes així com amb representants d’estudiants. El 14 de març de 2023 es va presentar la nova redacció als membres del Consell Assessor d'iniciatives estudiantils en matèria LGTBIQ+ de la UVque té com a missió aconseguir una universitat més igualitària i inclusiva mitjançant la realització de diverses activitats, afavorint el diàleg entre l'estudiantat i el Consell de Direcció.

El Pla va ser aprovat definitivament per la Comissió de diversitats en la reunió del 5 de maig de 2023, i està pendent d'aprovació pel Consell de Govern.

 

 

[1] Mut Montalvà, Elena; Torres Pérez, Francisco José; Pérez Alonso, Yaiza; y Giner Monfort, Jordi. (2021). Diagnosi sobre diversitats LGBT i etnoculturals entre l'estudiantat de la Universitat de València. Primera Fase. Universitat de València: http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-565-8

[2] Mut Montalvà, Elena; Torres Pérez, Francisco José; Pérez Alonso, Yaiza; y Giner Monfort, Jordi. (2023). Diagnosi sobre diversitat LGTB i etnocultural de la comunitat universitària de la U.V. Segona fase. Universitat de València: http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-565-8