Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

Cartel Plan de DiversitatsArran l'aprovació del Protocol d'atenció a la identitat i a l'expressió de gènere de la Universitat de València en 2019, i mirant de preparar el camí cap a l’elaboració del I Pla de diversitats de la Universitat de València, el Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat va encarregar a l'equip d’investigació MIDICO la realització d'un diagnòstic en matèria de diversitat LGTBI i ètnicocultural entre l'estudiantat de la Universitat de València. A la primera fase d’aquest estudi, que va abordar les realitats de l’alumnat LGTB, gitano, afrodescendent i alumnes amb hijab, en va seguir una segona que ha analitzat la realitat de l’estudiantat d’origen llatinoamericà, de l’Europa de l’Est i de tercer cicle, així com del personal d’administració i serveis (PAS) i del personal docent i investigador (PDI). La primera fase de la diagnosi està publicada a Publicacions de la Universitat de València (PUV): Diagnosi sobre diversitats LGBT i etnoculturals entre l'estudiantat de la Universitat de València Primera Fase (2021).

Constituïda l'any 2020 la Comissió de diversitats, encarregada del disseny, posada en marxa i monitoratge de les polítiques inclusives, feta la diagnosi de situació i en plena activitat dels grups de treball, va arrancar el procés participatiu d’elaboració del I Pla de diversitats amb una sessió informativa que va tindre lloc en març de 2021.

 

Procés participatiu

En el marc d'aquest procés, entre els mesos de març i abril de 2021, es van realitzar huit tallers participatius d'una durada aproximada de 120 minuts i en què van 95 persones.

El procés participatiu va ser completament virtual per adaptar-se a les restriccions derivades de la pandèmia i es va estructurar en les següents línies temàtiques:

  • Polítiques d’igualtat i reconeixement
  • Política institucional antidiscriminatòria
  • Participació i societat
  • Compromís institucional, coordinació i transversalitat

Des del mes de juny fins a desembre de 2021, l'equip de diversitats ha estat treballant en un esborrany del Pla. S'han prioritzat accions, s'ha establit un cronograma i els recursos necessaris, i s'ha definit un sistema de seguiment i avaluació.

Aquest és el resultat d'aquest treball:

 

Exposició pública

A continuació, des del dia 2 fins al 14 de febrer de 2022 s'obri un període d'exposició pública durant el qual es poden fer al·legacions al Pla.

Per a la presentació de les al·legacions caldrà fer servir el següent formulari:

Les al·legacions s’han d’enviar per correu electrònic a diversitats@uv.es.

 

El 17 de febrer a les 12:00 hores es farà una jornada de devolució i presentació pública del Pla. La sessió serà en línia a través d'aquest enllaç.

 

Fases del procés participatiu

Per a rebre més informació, pots escriure a diversitats@uv.es.