Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

Arran l'aprovació del Protocol d'atenció a la identitat i a l'expressió de gènere de la Universitat de València en 2019, i mirant de preparar el camí cap a l’elaboració del I Pla de Diversitats de la Universitat, el Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat va encarregar a l'equip d’investigació MIDICO la realització d'un diagnòstic en matèria de diversitat LGTBI i ètnicocultural entre l'alumnat de la Universitat (2019-2020) i un segon estudi sobre la realitat del PDI i PAS de la Universitat, que es troba en fase d’elaboració.

Constituïda la Comissió de Diversitats encarregada del disseny, posada en marxa i monitoratge de les polítiques inclusives, feta la diagnosi de situació i en plena activitat dels grups de treball, arranca el procés participatiu d’elaboració del I Pla de Diversitats amb una sessió d’informació el pròxim dilluns 1 de març a les 12:00 h. Hi participaran la vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, Elena Martínez; la cap d’iniciatives en diversitat, ruth mestre; el delegat d’estudiants, Manuel González; i la professora encarregada de conduir el procés participatiu, Yaiza Pérez. Pots seguir la sessió en línia a través d’aquest enllaç.

El procés participatiu està obert a qualsevol membre de la comunitat universitària amb interés per definir els objectius, identificar i prioritzar les accions, establir un cronograma i recursos, i dissenyar un sistema de seguiment i avaluació per a cada una de les línies del futur Pla de Diversitats.

Les sessions participatives previstes que son les següents:

L1: Política d’igualtat i reconeixement

Per a definir objectius i accions de sensibilització, formació i capacitació del PAS i PDI, impuls dels continguts de diversitat en la docència i la recerca, etc.

  • Dimarts, 9 de març (15:30-17:30 h)
  • Divendres, 12 de març (9:30-11:30 h)

L2: Política institucional antidiscriminatòria

Per tal de definir objectius i accions de caràcter estructural com ara polítiques i procediments d’acompanyament i atenció a la diversitat, desenvolupament d’instruments per combatre activament les discriminacions, accions per incloure activament la diversitat entre l’estudiantat, el PDI i el PAS, etc.

  • Dimarts, 23 de març (15:30-17:30 h)
  • Divendres, 26 de març (9:30-11:30 h)

L3: Participació i societat

Per a definir objectius i accions en relació a l’enfortiment del teixit associatiu universitari, voluntariat, treball en xarxa i col·laboració amb altres universitats, associacions i entitats de la societat civil, etc.

  • Dimarts, 20 d’abril (15:30-17:30 h)
  • Divendres, 23 d’abril (9:30-11:30 h)

L4: Compromís institucional, coordinació i interseccionalitat

Per tal de definir objectius i accions relatives a la implementació, seguiment i avaluació del Pla, la coordinació amb altres àrees i serveis universitaris i la transversalització de la perspectiva de la diversitat a les diferents polítiques universitàries.

  • Dimarts, 27 d’abril (15:30-17:30 h)
  • Divendres, 30 d’abril (9:30-11:30 h)

Per a participar, pots inscriure’t ací a les sessions que vulgues, en horari de matí o vesprada.

Al mes de maig, terminada aquesta fase i una vegada estiga redactat l’esborrany, es farà l’exposició pública del Pla i s’obrirà un termini d'al·legacions i esmenes.

Per a rebre més informació, pots escriure a diversitats@uv.es.