Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

La Unitat d'Igualtat. Presentació

   

Sylvia Martínez Gallego

Vicerectora d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives

 

PRESENTACIÓ

 

La Unitat d'Igualtat de la Universitat de València, creada per acord del Consell de Govern d'octubre de 2007, té per objectiu principal fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes.

Entre les seues principals funcions, destaquen:

 

LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT Elaborem i desenvolupem els programes necessaris per a impulsar les polítiques d'igualtat en la Universitat:

  • Polítiques de Personal: Conciliació i Corresponsabilitat, formació, accés i carrera professional i prevenció de riscos.
  • Polítiques per als Processos Clau universitaris: Ensenyament, Investigació, Innovació i Transferència.
  • Governança universitària en igualtat i coordinació de les accions específiques que puguen engegar els diferents òrgans, centres i serveis.
  • Difusió de la Cultura de la Igualtat: Tallers, Debats, Conferències... que milloren la percepció universitària i social al voltant de la necessitat d’incorporar el valor de la igualtat entre homes i dones.

L’OBSERVATORI D’IGUALTAT: A més, comptem amb l'Observatori d'Igualtat, una eina clau per a visibilitzar les desigualtats entre dones i homes en l'àmbit universitari a partir d'estudis i informes.

LA PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: També des de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València ens encarreguem d’atendre:

- les denúncies dels casos d’assetjament sexual, per raó de sexe i sexista que es pateixen al si de la comunitat universitària en les relacions entre PAS, PDI o Alumnat.

- a les víctimes de violència de gènere per a protegir-les de la seua parella o ex-parella dins les dependències de la UV i també en altres necessitats acadèmiques i psicològiques.

Sonia Rodríguez de Llamas

Cap d'iniciatives en matèria de prevenció de

la violència masclista