Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

La Unitat d'Igualtat. Presentació

PRESENTACIÓ

La Unitat d'Igualtat de la Universitat de València, creada per acord del Consell de Govern d'octubre de 2007, té per objectiu principal fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes.

Entre les seues principals funcions, destaquen:

 

LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT Elaborem i desenvolupem els programes necessaris per a impulsar les polítiques d'igualtat en la Universitat:

  • Polítiques de Personal: Conciliació i Corresponsabilitat, formació, accés i carrera professional i prevenció de riscos.
  • Polítiques per als Processos Clau universitaris: Ensenyament, Investigació, Innovació i Transferència.
  • Governança universitària en igualtat i coordinació de les accions específiques que puguen engegar els diferents òrgans, centres i serveis.
  • Difusió de la Cultura de la Igualtat: Tallers, Debats, Conferències... que milloren la percepció universitària i social al voltant de la necessitat d’incorporar el valor de la igualtat entre homes i dones.

L’OBSERVATORI D’IGUALTAT: A més, comptem amb l'Observatori d'Igualtat, una eina clau per a visibilitzar les desigualtats entre dones i homes en l'àmbit universitari a partir d'estudis i informes.

LA PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: També des de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València ens encarreguem d’atendre:

- les denúncies dels casos d’assetjament sexual, per raó de sexe i sexista que es pateixen al si de la comunitat universitària en les relacions entre PAS, PDI o Alumnat.

- a les víctimes de violència de gènere per a protegir-les de la seua parella o ex-parella dins les dependències de la UV i també en altres necessitats acadèmiques i psicològiques.

 

PARAULES DE LA VICERECTORA

Un dels reptes amb els quals m’inicie en aquest càrrec és el d’afavorir i fomentar que la Universitat de València siga una Universitat Igualitària, Diversa, Inclusiva i Sostenible desplegant així una política innovadora en aquests termes.

Implantar el concepte d’igualtat entre dones i homes i fixar-lo en els procesos clau de la Universitat són els desafiaments d’unes polítiques que tenen una trajectòria important en aquesta institució i que ara més que mai volem amplificar.

El III Pla d’Igualtat de la Universitat de València que estem elaborant és l’eina imprescindible per dur endavant una sèrie d’objectius irrenunciables com són la docència i la investigació amb perspectiva de gènere, i la conciliació de la vida laboral i personal de PAS i PDI possibilitant la coresponsabilitat i la carrera professional.

Ens preocupa la pèrdua del talent científic de les dones i per això volem avançar-nos en el temps i evitar la bretxa de gènere en els estudis STEM (Science-Technology- Engineering-Mathematics) estudiant i planejant projectes innovadors sense perdre per això de vista el valor inqüestionable de les carreres vinculades a les àrees de Salut i Educació, fonamentalment feminitzades.

Finalment, ens alarma i inquieta enormement la violencia contra les dones en l’àmbit universitari, un espai que malauradament també es defineix per relaciones de poder i sexisme i no escapa a aquest fenomem. És primordial modificar les actituds de silenci per les de tolerancia zero davant comportaments irrespectuosos i per això comptem i farem valdre els protocols de prevenció i d’actuació davant la violencia masclista, l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

En definitiva, treballem per garantir que aquesta institució, que la vida en les aules i en els campus siga un espai d’igualtat i lliure de violència.

 

Elena Martínez García

Vicerectora d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat