Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

DOCÈNCIA AMB GÈNERE 

Què suposa incorporar la Perspectiva de Gènere a la docència?

Incorporar la perspectiva de gènere a la docència universitària suposa un procés reflexiu que afecta els objectius, el disseny del contingut i de les competències del pla d'estudis i, per extensió, el disseny de les assignatures, incloent els resultats d'aprenentatge, els continguts impartits, els exemples, el llenguatge utilitzat, les fonts seleccionades, el mètode d'avaluació i la gestió de l'entorn d'aprenentatge. Per acompanyar amb èxit el procés d'incorporació de la perspectiva de gènere a la docència de la UV, resulta necessari que el personal docent puga rebre formació específica per tal d’adquirir aquesta competència. Per a tal fi, s’ofereix aquest curs dins del programa de formació contínua del PDI.

Curs de Formació: Docència Universitària amb Perspectiva de Gènere (DUPEG). Click ací per accedir al programa complet

Acreditació com a mèrit: L’acreditació d’aquest curs es farà des del SFPIE i suposa un mèrit avaluable segons el model d'avaluació de l'activitat docent del professorat Docentia-UV
   
   
   

OFERTA DE TALLERS i SEMINARIS PER ÀREES DE CONEIXEMENT

 

El professorat de la UV pot rebre una formació pràctica i adaptada a la seua àrea de coneixement en matèria d'incorporació de la perspectiva de gènere sol·licitant els tallers de formació a la demanda des del seu centre al Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa. Per a impartir i coordinar els tallers, podem comptar amb expertes en la matèria, autores de les Guies de la Xarxa Vives, així com professores de la nostra universitat.

Taller FISIOTERÀPIA

Seminari amb Assumpta Rigol i Dolors Rodríguez (UB)

  • 24 de maig de 2022

Taller MAGISTERI

  • Seminari Consol Aguilar (UJI)
  • 3, 4 i 11 de febrer 2021

Taller INFERMERIA 

 
     
     

Díptic amb més info sobre tallers realitzats en curs 2019/2020

Taller DRET

Taller ECONOMIA

  • Seminari Isabel Pla (UV)

 

Taller SOCIALS

Taller FCAFE

  • Seminari Montserrat Rifà (UAB)

 

 

       
       

Taller FILOLOGIA

Taller FILOSOFIA

Taller HISTÒRIA

Taller HISTÒRIA DE L'ART

       
       

Taller MEDICINA

Taller PSICOLOGIA

Taller PEDAGOGIA

 
 
       
       

Taller ETSE

Taller FÍSICA