Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

Protocol d’assetjament

La Universitat de València impulsa una finestra única enfront de l'assetjament i una via informal de denúncies. El protocol es va aprovar en Consell de Govern de 29 de juny de 2021 (substituint el que es va aprovar el 28 de febrer de 2012). En el fullet informatiu del Protocol presentem la informació de manera resumida.

Ací es pot accedir al document complet:​Protocol de la Universitat de València per a l’actuació i resposta davant de l’assetjament sexual, per raó de sexe i altres asstejaments discriminatoris

El Protocol contra les violències masclistes (i altres assetjaments discriminatoris) posa especial èmfasi en la protecció de les víctimes d'assetjament, des de l'inici de la seua activació i fins a més enllà de la finalització del mateix. Al llarg del protocol es manifesta la necessitat de donar una resposta integral a les persones denunciants de conductes sexistes, garantint l'atenció, protecció i orientació perquè la persona sotmesa a assetjament deixe d'estar sent, o considerar-se, víctima; així com per a prevenir, evitar i actuar davant nous problemes que puguen sorgir, derivats de la presentació d'una denúncia. Així, i sense perjudici del respecte al principi de presumpció d'innocència, es preveu l'adopció de quantes mesures es consideren proporcionades i oportunes per a donar protecció a la víctima, encaminades a preservar la seua indemnitat. També es preveu el seguiment de la víctima en el temps, fins que es trobe recuperada de les conseqüències originades per l'assetjament. Aquest seguiment té com a base l'atenció integral per a prevenir i actuar davant els problemes sorgits fruit de l'assetjament, de forma immediata o a posteriori.

En tot cas, un dels desafiaments a l'hora d'engegar aquestes mesures és que la modificació de condicions de treball o estudi orientades a la millor seguretat de la víctima no li resulten perjudicials, prioritzant per açò que es vegen modificades, sempre que siga possible, les de la persona agressora.