Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

El procés per al disseny, negociació i aprovació del IV Pla d'Igualtat de la Universitat de València es va iniciar el dilluns 25 de juliol de 2022 amb l'acord de la Mesa Negociadora de la Universitat de València del nomenament dels membres de la comissió negociadora que té com a finalitat realitzar el procés de negociació del diagnòstic i del nou pla d'igualtat.

S’ha dut en paral·lel un procés participatiu de la comunitat universitària i un procés negociador del pla d’igualtat de personal dins la comissió negociadora amb representació institucional i sindical.

PROCÉS PARTICIPATIU DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
El procés participatiu per a l’elaboració del pla ha estat coordinat des de la Unitat d’Igualtat mitjançant grups de treball derivats de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de la Universitat de València (CPIUV). A partir de la reunió del 3 de novembre de 2022 es van anar constituint els grups de
treball per a treballar els eixos del Pla d’igualtat.
La composició d’aquests ha estat formada per persones expertes de la CPIUV, representació sindical i estudiantil, a més d’altres persones expertes de la institució que han aportat la seua experiència al grup de treball. Han participat entre 15 i 20 persones en cada grup i s’han reunit entre 2 i 3 vegades.
Les primeres reunions per a constituir els grups i presentar les principals dimensions i accions de cada eix del pla d’igualtat van tindre lloc en gener de 2023 i les reunions de tancament de l’esborrany del pla en setembre de 2023.
¬ EIX 1. LES PERSONES: Conciliació i corresponsabilitat, formació, carrera professional, salut i gènere i prevenció de la violència masclista.
¬ EIX 2. PROCESSOS CLAU DE LA UNIVERSITAT: La Docència, la Investigació i la Innovació i Transferència.
¬ Eix 3. GOVERNANÇA I OBSERVATORI D’IGUALTAT: La Participació, el Govern, les Normatives i el Mesurament i diagnòstic
¬ Eix 4. CULTURA D’IGUALTAT: La Visibilització i reconeixement de dones, Imatges i llenguatge inclusiu i no sexista, Sensibilització, Difusió social, Actes institucionals, Premis i Ajudes.
¬ EIX 5. IGUALTAT I PARTICIPACIÓ DE L’ESTUDIANTAT: Conciliació i corresponsabilitat, prevenció de la violència masclista, sensibilització i cultura, inserció laboral i emprenedoria.