Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

Ajudes per a la Igualtat

Des de l'any 2011, la Universitat de València convoca ajudes econòmiques per a l'organització de conferències, jornades i altres actes públics que tinguen la finalitat d’impulsar la igualtat entre dones i homes i la visibilitat de les dones en l'àmbit universitari.

Documentació per a les Ajudes PAS/PDI 2023:

 

Les sol·licituds shan de presentar, degudament emplenades, mitjançant el formulari disponible en ENTREU, seu electrònica de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=PERS2UNIT

 

Els terminis per a la presentació de les sol·licituds són del 10 de gener al 31 de gener de 2023.

Instruccions per a omplir la sol·licitud al Registre electrònic. Heu de seguir els següents pasos:

  • Tipus d'Unitat: Serveis universitaris i Serveis Centrals.
  • Nom unitat destinatària: Unitat d'Igualtat
  • Grup destinatari: Ajudes Igualtat/Diversitat PAS/PDI
  • Camp de Descripció: Títol de l'activitat per a la qual es sol·licita l'ajuda.

Hi teniu dubtes? 

Si necessiteu fer-nos alguna consulta, ens podeu escriure a igualtat@uv.es

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA I ÀMBIT D'APLICACIÓ.

L’objecte d’aquesta convocatòria és oferir ajudes per a l'organització de campanyes de sensibilització, conferències, ponències, taules rodones i jornades i altres actes públics, preferentment monogràfiques i de curta durada, que organitze i promoga qualsevol instància de la Universitat de València, que tinguen la finalitat d’impulsar la igualtat entre dones i homes i la visibilitat de les dones en l'àmbit universitari i, especialment, que responguen als objectius de les polítiques d’igualtat de la institució o que s’incorporen des d’altres àmbits.

En concret el III Pla d’Igualtat de la Universitat de València contempla quatre grans reptes com són la conciliació i corresponsabilitat; l'actuació enfront de les violències masclistes, la transversalitat de la perspectiva de gènere en l'ensenyament i la recerca universitàries, i la formació en igualtat i contra els violències masclistes.

De la mateixa manera, l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible impulsa el compromís de la comunitat internacional per a l'assoliment de la igualtat de gènere i l'apoderament de totes les dones i nenes a través d'un objectiu específic (Objectiu 5: Igualtat de Gènere) i de manera transversal en uns altres, als quals es vincula el nostre Pla d’Igualtat.