Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

 

DIAGNÒSTIC DE LA DOCÈNCIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

La docència amb perspectiva de gènere és una realitat a la Universitat de València des de fa molts anys. En el procés d'elaboració i tramitació dels títols de grau per a l'adaptació a l'EEES, des del Consell de Govern es va acordar que la Unitat d'Igultat redactaria un informe previ sobre la inclusió de la perspectiva de gènere en els plans d'estudi de les noves titulacions.

Des d'aquesta pàgina volem donar visibilitat a totes les matèries amb continguts sobre gènere que s'imparteixen en qualsevol titulació de la UV. El que destaquem en primer lloc són els dos postgraus especialitzats en aquest tema i l'assignatura "Relacions de gènere" que s'oferta com a optativa per a tot l'estudiantat de la Universitat. Aquesta última s'imparteix en cada àrea de coneixement adaptant els continguts sobre gènere a les diferents especialitats. En últim lloc, a l'informe diagnòstic es presenten dades agregades i un llistat de les matèries específiques sobre igualtat de gènere, així com aquelles que compten amb descriptors o competències a desenvolupar en igualtat de gènere per a cada titulació.

Postgraus


Màster Universitari oficial en Gènere i Polítiques d'Igualtat

Màster Universitari en Dret i Violència de Gènere 

Graus


Assignatura "Relacions de Gènere"

L’Institut Universitari d’Estudis de la Dona imparteix aquesta matèria específica de relacions de gènere en els tres campus de la Universitat de València per a que els estudiants de qualsevol titulació puguen triar-la com a optativa dins de les seues formacions de grau. Els 6 crèdits ECTS reconeguts s’incorporen a l’expedient com a participació en activitats universitàries (ACGUV 215/2010).

Diagnòstic amb una relació d'assignatures on s'incorpora la perspectiva de gènere en els títols de Grau de la UV.

Les convocatòries de Projectes d’Innovació Docent tenen com a objectiu mantenir el suport institucional de la Universitat de València a la innovació docent, així com refermar el compromís amb la promoció de l'excel·lència docent, i la millora contínua de l'ensenyament universitari.

Des de la Unitat d’Igualtat hem preparat una nota informativa sobre com incorporar la perspectiva de gènere a la docència per al PDI de la UV que puga estar interessat. L’objectiu és presentar els conceptes i consideracions claus sobre la incorporació de la perspectiva de gènere, així com una checklist i altres recursos per incentivar la presentació de projectes d’innovació educativa en aquesta matèria.

Resum normatiu que justifica la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència.

  • Projecte d'innovació educativa a la Facultat de Filosofia i Ciències de la Educació: Web Ingeneremate