Logo de la Universitat de València Logo del portal

 • Tallers per a la introducció de la perspectiva de gènere a la docència universitària

LA INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

OFERTA DE TALLERS A LA UNIVERSITAT

 

Podeu rebre una formació pràctica i adaptada a la vostra àrea de coneixement sol·licitant la inscripció en un d’aquests tallers coordinats des de la Unitat d’Igualtat (4 hores presencials i 4 online). La certificació i acreditació es farà des del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa. Per a impartir i coordinar els tallers, comptarem amb expertes en la matèria, autores de les Guies de la Xarxa Vives, així com professores de la nostra universitat. Díptic amb més informació

Què he de fer?

Si no ho heu fet ja a través del vostre centre, heu d’enviar un correu electrònic a la Unitat d’Igualtat: igualtat@uv.es indicant la vostra facultat, les vostres dades personals (nom, cognoms i dni) i el taller del vostre interés.

 

Àrea de coneixement FACULTAT AULA DATA HORARI FITXA TALLER
Filosofia Fac. Filosofia i CC. Edu. Sala de Juntes 30-10-19 10-14h Fitxa pdf
Educació i Pedagogia Fac. Filosofia i CC. Edu. Sala de reunions 05-11-19 10-14h Fitxa pdf
Medicina Fac. Medicina i odontologia Aula 15 05-11-19 16-20h Fitxa pdf
Dret i Criminologia Fac. Dret aula 1P.20 del departament de dret constitucional 13-11-19 10-14h Fitxa pdf
Història de l'Art Fac. Història i Geo. Sala Seminari 29-11-19 10-14h Fitxa pdf
Filologia i Lingüística Fac. Filologia, Trad. i Com. Espai Cultural 28-11-19 16-20h Fitxa pdf
Història Fac. Història i Geo. Saló de Graus 04-12-19 10-14h Fitxa pdf
Sociologia i Ciència Política Fac. Ciències Socials

Aules 2A2 de la Facultat de Ciències Socials

27-11-19 10-14h Fitxa pdf
Economia Fac. Economia

Aula 2A3 de la Facultat de Ciències Socials

27-11-19 10-14h Fitxa pdf
Física Fac. Física Saló de Graus “Lise Meitner 09-12-19 9:30-13:30 Fitxa pdf
Psicologia Fac. Psicologia   15-01-19    

 

COL·LECCIÓ DE GUIES PER A UNA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Les Unitats d’Igualtat de les universitats de la Xarxa Vives han publicat una col·lecció d’11 Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Les publicacions estan adreçades al professorat i ofereixen recursos per a eliminar la ceguesa al gènere en la docència, la recerca i la gestió universitàries.

Guia Història de l'Art Guia Història Guia de Física Guia de Filosofia

Guia Medicina Guia Psicologia Guia Sociologia, Economia i Ciència Política Guia Dret i Criminologia

Guia Ciències de la Computació Guia Educació i Pedagogia Guia Filologia i Lingüística  

 

 

Les Guies ofereixen pautes per revisar les assignatures des de la perspectiva de gènere, a partir de recomanacions i indicacions en relació a objectius, continguts, exemples, llenguatge utilitzat, i fonts seleccionades, així com a mètodes docents i d’avaluació i gestió de l’entorn d’aprenentatge i els seus resultats.

L’objectiu de la col·lecció és oferir recursos que permeten al professorat universitari prestar atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l’entorn d’aprenentatge i adoptar mesures que asseguren que s’atén a la diversitat d’estudiants. L’alumnat podrà així disposar de noves eines per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere, desenvolupar el seu esperit crític i adquirir competències que li permeten evitar la ceguesa al gènere en la seua pràctica professional futura.

 


 

Amb motiu de la Resolució de 3 d'abril de 2017 del Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes per al desenvolupament dels projectes d’innovació educativa i millora de la qualitat docent a la Universitat de València per al curs 2017/2018 (Termini: del 5 d’abril al 26 de maig de 2017), des de la Unitat d’Igualtat hem preparat una nota informativa sobre com incorporar la perspectiva de gènere a la docència per al PDI de la UV que puga estar interessat. L’objectiu d’aquesta nota informativa és presentar els conceptes i consideracions claus sobre la incorporació de la perspectiva de gènere, així com una checklist i altres recursos per incentivar la presentació de projectes d’innovació educativa en aquesta matèria.

Des del curs 2003/2004 la Universitat de València ha estat fent un important esforç institucional per impulsar la innovació educativa en els estudis universitaris i d’aquesta manera col·laborar en la millora de la docència en el context de la construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Durant els cursos anteriors al 2015/16, les successives convocatòries han tractat de vincular les actuacions d’innovació educativa a la resta de programes estratègics relacionats amb la convergència europea i la qualitat docent de les noves titulacions, sobretot pel que fa a la utilització i exploració de les potencialitats de les noves tecnologies. Enguany hi ha un compromís ferm en incloure la transversalitat de la perspectiva de gènere en la docència com a iniciativa d’innovació, susceptible de rebre financiació mitjançant aquesta convocatòria.

El professorat que tinga com a projecte el treball en aquesta línia, tindrà la possibilitat de presentar-se en qualsevol de les tres modalitats que es contemplen a la convocatòria: individual (programa A), en equip (programa B), o en xarxa (programa C).

Resum normatiu que justifica la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència.

 • Projecte d'innovació educativa a la Facultat de Filosofia i Ciències de la Educació: Web Ingeneremate

 


 

DIAGNÒSTIC DE LA DOCÈNCIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE A LA UV

La docència amb perspectiva de gènere és una realitat a la Universitat de València des de fa molts anys. En el procés d'elaboració i tramitació dels títols de grau per a l'adaptació a l'EEES, des del Consell de Govern es va acordar que la Unitat d'Igultat redactaria un informe previ sobre la inclusió de la perspectiva de gènere en els plans d'estudi de les noves titulacions.

Des d'aquesta pàgina volem donar visibilitat a totes les matèries amb continguts sobre gènere que s'imparteixen en qualsevol titulació de la UV (elaborat en 2014). El que destaquem en primer lloc són els dos postgraus especialitzats en aquest tema i l'assignatura "Relacions de gènere" que s'oferta com a optativa per a tot l'estudiantat de la Universitat. Aquesta última s'imparteix en cada àrea de coneixement adaptant els continguts sobre gènere a les diferents especialitats. En últim lloc, es presenta un llistat de les matèries que conten amb descriptors o competències a desenvolupar en igualtat de gènere per a cada titulació.

 

Postgraus


 

Màster Universitari oficial en Gènere i Polítiques d'Igualtat

Màster Universitari en Dret i Violència de Gènere 

 

Graus


Assignatura "Relacions de Gènere"

L’Institut Universitari d’Estudis de la Dona imparteix aquesta matèria específica de relacions de gènere en els tres campus de la Universitat de València per a que els estudiants de qualsevol titulació puguen triar-la com a optativa dins de les seues formacions de grau. Els 6 crèdits ECTS reconeguts s’incorporen a l’expedient com a participació en activitats universitàries (ACGUV 215/2010).

 

1.  Àrea de Ciències de la Salut

 

 • INFERMERIA

Matèries obligatòries i de formació bàsica

Salut de la dona, de la sexualitat i la reproducció (4,5 ECTS)

Sociologia, gènere i salut (6 ECTS)

Matèries que conten amb descriptors o competències a desenvolupar en igualtat de gènere

Fonaments de psicologia en ciències de la salut (FB), Salut pública (OB), Bases històriques, epistemològiques i ètiques de la disciplina infermera(OB), Gestió i administració dels serveis de salut (OB)

 

 •  PSICOLOGIA 

Matèries obligatòries i de formació bàsica

Deontologia i valors d'igualtat en psicologia (4,5 ECTS)

 

 • ODONTOLOGIA

Matèries que conten amb descriptors o competències a desenvolupar en igualtat de gènere

Salut, societat i cultura (OB)

 

 • PODOLOGIA

Matèries obligatòries i de formació bàsica

Salut i Gènere (4,5 ECTS)

 

 • MEDICINA

Matèries que conten amb descriptors o competències a desenvolupar en igualtat de gènere

 Universitat, salut i societat (OB)

 

2. Àrea de Ciències Socials i Jurídiques

 

 • COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Matèries obligatòries i de formació bàsica

Polítiques de gènere i teoria del discurs (6 ECTS)

 

 • TREBALL SOCIAL

Matèries obligatòries i de formació bàsica

Igualtat de gènere i no-discriminació (6 ECTS)

Matèries optatives

Psicologia i sistema sexe/gènere (4,5ECTS)

Treball social amb dones (4,5ECTS)

 

En els itineraris que s'oferten hi ha 4 mencions possibles dins el Grau de Treball Social, i una d'elles és:

Menció en Igualtat i Benestar Social, on s'han de cursar les següents matèries:

Antropologia urbana, Hàbitat, territori i medi ambient, Ideologies i benestar social, Psicologia i sistema sexe/gènere, Treball social amb dones, Treball social en polítiques actives d'ocupació

 

 • CRIMINOLOGIA

Matèries obligatòries i de formació bàsica

Gènere y violència (4,5ECTS)

 

 • SOCIOLOGIA

Matèries obligatòries i de formació bàsica

Anàlisi sociològic des d'una perspectiva de gènere (6ECTS)

 

 • PEDAGOGIA

Matèries optatives

Història de l'educació de les dones (4,5 ECTS)

 

 • FINANCES I COMPTABILITAT

Matèries optatives

Anàlisi de gènere i aplicació de plans d'igualtat en l'entorn empresarial (4,5ECTS)

 

 • MESTRE/A EN EDUCACIÓ INFANTIL I EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Matèries que conten amb descriptors o competències a desenvolupar en igualtat de gènere

Didàctica general (OB), Estructura social i educació (OB), Psicologia de l’educació (OB), Sociologia de l’educació (OB), Ciències Naturals per a Mestres (OB), Didàctica de les ciències socials (OB), Didàctica de les Ciències Socials: Aspectes Aplicats (OB), Taller multidisciplinari de l’àrea El medi físic, natural, social i cultural (OP)

 

 • EDUCACIÓ SOCIAL

Matèries que conten amb descriptors o competències a desenvolupar en igualtat de gènere
Família i menor (OB), Cooperació al desenvolupament i l'educació (OP)

 

 • RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

Matèries que conten amb descriptors o competències a desenvolupar en igualtat de gènere

Història Social i de les Relacions Laborals Contemporànies (FB), Sociologia del treball (FB), Responsabilitat social corporativa en l'àmbit dels recursos humans (OP)

 

 • INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

Matèries que conten amb descriptors o competències a desenvolupar en igualtat de gènere

Història de la producció documental i bibliogràfica (FB), Introducció a l’anàlisi estadística i al processament de dades (FB)

 

 • TURISME

Matèries que conten amb descriptors o competències a desenvolupar en igualtat de gènere

L’empresa i el seu entorn (FB)


 

3- Àrea d’Arts i Humanitats

 

 • GRAU D’HISTÒRIA

Matèries obligatòries i de formació bàsica

Dones i homes en la història (6ECTS)

 

 • HISTÒRIA DE L’ART

Matèries que conten amb descriptors o competències a desenvolupar en igualtat de gènere

Art actual (OB), Historiografia artística (OB)

 

 • FILOSOFIA 

Matèries que conten amb descriptors o competències a desenvolupar en igualtat de gènere

Filosofia i ciència contemporània (OP)

 

4. Àrea de Ciències

 

 • Les titulacions de BIOLOGIA, BIOQUÍMICA I CIÈNCIES BIOMÈDIQUES, BIOTECNOLOGIA I QUÍMICA

Matèries que conten amb descriptors o competències a desenvolupar en igualtat de gènere

Biologia (OB)

 

5. Àrea d’Enginyeria i Arquitectura

 

 • Les titulacions d' ENGINYERIA INFORMÀTICA, MULTIMÈDIA, QUÍMICA, TELEMÀTICA, ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I DE TELECOMUNICACIÓ

Matèries que conten amb descriptors o competències a desenvolupar en igualtat de gènere

Enginyeria, societat i universitat (OB) 

 

 

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies