Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

LA INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

OFERTA DE TALLERS A LA UV

 

El professorat de la UV pot rebre una formació pràctica i adaptada a la seua àrea de coneixement en matèria d'incorporació de la perspectiva de gènere sol·licitant els tallers de formació a la demanda des del seu centre al Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa. Per a impartir i coordinar els tallers, podem comptar amb expertes en la matèria, autores de les Guies de la Xarxa Vives, així com professores de la nostra universitat.

Díptic amb més info sobre tallers realitzats en curs 2019/2020

Taller DRET

Taller ECONOMIA

  • Seminari Isabel Pla (UV)

 

Taller SOCIALS

Taller FCAFE

  • Seminari Montserrat Rifà (UAB)

 

 

 

Taller FILOLOGIA

 

Taller FILOSOFIA

 

Taller HISTÒRIA

 

Taller HISTÒRIA DE L'ART

 

Taller MEDICINA

 

Taller PSICOLOGIA

 

Taller PEDAGOGIA

 
 

 

Taller ETSE

 

Taller FÍSICA

   
   

 


 

COL·LECCIÓ DE GUIES PER A UNA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Des de la Xarxa Vives d'Universitats s'han publicat una col·lecció d’11 Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Les publicacions estan adreçades al professorat i ofereixen recursos per a eliminar la ceguesa al gènere en la docència, la recerca i la gestió universitàries.

Guia Història de l'Art Guia Història Guia de Física Guia de Filosofia

Guia Medicina Guia Psicologia Guia Sociologia, Economia i Ciència Política Guia Dret i Criminologia

Guia Ciències de la Computació Guia Educació i Pedagogia Guia Filologia i Lingüística Guia Antropologia

Guia Arquitectura Guia Comunicació Guia Enginyeria Industrial Guia Infermeria

Guia Matemàtiques      

     

Les Guies ofereixen pautes per revisar les assignatures des de la perspectiva de gènere, a partir de recomanacions i indicacions en relació a objectius, continguts, exemples, llenguatge utilitzat, i fonts seleccionades, així com a mètodes docents i d’avaluació i gestió de l’entorn d’aprenentatge i els seus resultats.

L’objectiu de la col·lecció és oferir recursos que permeten al professorat universitari prestar atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l’entorn d’aprenentatge i adoptar mesures que asseguren que s’atén a la diversitat d’estudiants. L’alumnat podrà així disposar de noves eines per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere, desenvolupar el seu esperit crític i adquirir competències que li permeten evitar la ceguesa al gènere en la seua pràctica professional futura.

 


 

Amb motiu de la Resolució de 3 d'abril de 2017 del Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes per al desenvolupament dels projectes d’innovació educativa i millora de la qualitat docent a la Universitat de València per al curs 2017/2018 (Termini: del 5 d’abril al 26 de maig de 2017), des de la Unitat d’Igualtat hem preparat una nota informativa sobre com incorporar la perspectiva de gènere a la docència per al PDI de la UV que puga estar interessat. L’objectiu d’aquesta nota informativa és presentar els conceptes i consideracions claus sobre la incorporació de la perspectiva de gènere, així com una checklist i altres recursos per incentivar la presentació de projectes d’innovació educativa en aquesta matèria.

Des del curs 2003/2004 la Universitat de València ha estat fent un important esforç institucional per impulsar la innovació educativa en els estudis universitaris i d’aquesta manera col·laborar en la millora de la docència en el context de la construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Durant els cursos anteriors al 2015/16, les successives convocatòries han tractat de vincular les actuacions d’innovació educativa a la resta de programes estratègics relacionats amb la convergència europea i la qualitat docent de les noves titulacions, sobretot pel que fa a la utilització i exploració de les potencialitats de les noves tecnologies. Enguany hi ha un compromís ferm en incloure la transversalitat de la perspectiva de gènere en la docència com a iniciativa d’innovació, susceptible de rebre financiació mitjançant aquesta convocatòria.

El professorat que tinga com a projecte el treball en aquesta línia, tindrà la possibilitat de presentar-se en qualsevol de les tres modalitats que es contemplen a la convocatòria: individual (programa A), en equip (programa B), o en xarxa (programa C).

Resum normatiu que justifica la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència.

  • Projecte d'innovació educativa a la Facultat de Filosofia i Ciències de la Educació: Web Ingeneremate

 


 

DIAGNÒSTIC DE LA DOCÈNCIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE A LA UV

La docència amb perspectiva de gènere és una realitat a la Universitat de València des de fa molts anys. En el procés d'elaboració i tramitació dels títols de grau per a l'adaptació a l'EEES, des del Consell de Govern es va acordar que la Unitat d'Igultat redactaria un informe previ sobre la inclusió de la perspectiva de gènere en els plans d'estudi de les noves titulacions.

Des d'aquesta pàgina volem donar visibilitat a totes les matèries amb continguts sobre gènere que s'imparteixen en qualsevol titulació de la UV (elaborat en 2014). El que destaquem en primer lloc són els dos postgraus especialitzats en aquest tema i l'assignatura "Relacions de gènere" que s'oferta com a optativa per a tot l'estudiantat de la Universitat. Aquesta última s'imparteix en cada àrea de coneixement adaptant els continguts sobre gènere a les diferents especialitats. En últim lloc, es presenta un llistat de les matèries que conten amb descriptors o competències a desenvolupar en igualtat de gènere per a cada titulació.

Postgraus


Màster Universitari oficial en Gènere i Polítiques d'Igualtat

Màster Universitari en Dret i Violència de Gènere 

Graus


Assignatura "Relacions de Gènere"

L’Institut Universitari d’Estudis de la Dona imparteix aquesta matèria específica de relacions de gènere en els tres campus de la Universitat de València per a que els estudiants de qualsevol titulació puguen triar-la com a optativa dins de les seues formacions de grau. Els 6 crèdits ECTS reconeguts s’incorporen a l’expedient com a participació en activitats universitàries (ACGUV 215/2010).

Diagnòstic amb una relació d'assignatures on s'incorpora la perspectiva de gènere en els títols de Grau de la UV.