Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

El Consell de Govern va aprovar el 16 d'abril de 2019 per unanimitat el III Pla d'Igualtat de la Universitat de València, que compta amb 64 accions a desenvolupar en quatre anys (2019-2022).

El procés per al disseny, negociació i aprovació de l'IV Pla d'Igualtat de la Universitat de València es va iniciar el dilluns 25 de juliol de 2022 amb l'acord de la Mesa Negociadora de la Universitat de València del nomenament dels membres de la comissió negociadora que tindrà com a finalitat començar el procés de negociació del diagnòstic i del nou pla d'igualtat. Mentre s'arriba a cap aquest procés i fins a la seva definitiva aprovació, el III Pla d'Igualtat de la Universitat de València està automàticament prorrogat i les seves seixanta-quatre accions continuen vigents i en procés d'execució.

De la mateixa manera que els anteriors, té l'objectiu de garantir la igualtat real i efectiva entre dones i homes. El document havia estat negociat per CCOO, CSIF, STE-PV i UGT en Mesa Negociadora, i havia obtingut l'informe favorable de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de la Universitat. La iniciativa ha estat presentada davant el Consell de Govern per la vicerectora d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, Elena Martínez. La vicerectora ha qualificat el pla com a “exigent” i fruit del diàleg, consens i treball continu”.

Malgrat que el principi d'igualtat forma part dels valors de la Universitat de València recollits en els seus estatuts, el diagnòstic per l'elaboració del III Pla d'Igualtat de la Universitat demostra que persisteixen asimetries de gènere tant en l'estudiantat, en el Personal Docent i Investigador i en el Personal d'Administració i Serveis, i cal adoptar mesures que ajuden a construir una universitat on la igualtat efectiva entre homes i dones siga una realitat.