Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

Informe complet

Amb el pas dels anys, cada vegada són més evidents les desigualtats de gènere que es donen en la comunitat universitària i la necessitat de superarles. No obstant això, al mateix temps que es reconeix el problema, el futur perfila una situació simultàniament esperançadora i preocupant. En general, a les universitats espanyoles s’ha passat d’invisibilitzar la qüestió a elaborar narracions discursives que apunten al propi esforç individual o al mer esdevenir social i cultural com els factors principals que resoldran les asimetries més evidents i urgents. S’oblida el fet que en la producció i la reproducció de les desigualtats de gènere hi ha components estructurals que no es modificaran per pròpia inèrcia. D’ací deriva la importància d’adoptar mesures polítiques i institucionals adequades. 

En aquest context, la imatge pública que ofereix la Universitat de València a la societat per mitjà de les seues normatives estatutàries i plans estratègics successius o mitjançant l’esforç per aconseguir una representació proporcional de gènere en els seus òrgans de govern principals, és la d’un compromís real amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, que sembla anar més enllà de l’adhesió formal a les directrius legals que en matèria d’equitat de gènere es van promulgar a l’estat espanyol el 2007. El treball que està duent a terme la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València és l’expressió més clara d’aquest compromís, tant en el nivell de l’engegada de programes o d’accions concretes en matèria d’igualtat com en el de la indagació i la millor comprensió de les causes i dels efectes vinculats a les asimetries de gènere que encara perduren en el seu si i sobre les quals és convenient incidir per mitjà d’una encertada planificació institucional.