Logo de la Universitat de València Logo del portal

 • Dos estudiants

Informe Diagnòstic sobre l'estudiantat de la Universitat de València

(realitzat en desembre 2018 amb les dades disponibles fins aquesta data)


Informes diagnòstics anteriors:

1. Indicador: canvis en la estructura de la plantilla de l'estudiantat de grau per edat i sexe

La presència majoritària de dones entre la població estudiantil de la Universitat de València s’ha consolidat des de l’última dècada del segle XX.

 • En 2012-13, la distància entre els dos col•lectius és de 20 punts: 60% de dones i 40% d’homes.

Evolució de la matrícula de grau de la Universitat de València per sexe. Del curs 2002/03 al curs 2012/13.

 • Pel que fa a la composició per edat, convé destacar que es dóna un increment sostingut de la matrícula en edats més madures, especialment entre els homes.

Evolució de la matrícula de grau de la Universitat de València segons sexe i cohort d’edat (%). Del curs 2002/03 al curs 2012/13.

 


2. Indicador: Distribució de l'estudiantat de grau per branques de coneixement. Segregació horitzontal

L’aposta estratègica per la formació que estan efectuant les dones no ha suposat canvis significatius en quant al tipus d’estudis triats. L’anàlisi se centra en el grau de segregació horitzontal de gènere que es dóna en les distintes àrees de coneixement, partint de la premissa que, per aconseguir una veritable equitat de gènere entre el col•lectiu d’estudiants, la situació òptima és la igual participació de dones i homes en tots els camps de la ciència.


Distribució de la matrícula segons branca de coneixement i sexe a la Universitat de València (%). Segregació horitzontal. Curs 2012/13

 • La proporció de dones en l’àrea d’Art i Humanitats és del 62%, el que fa que siga una de les àrees més feminitzades.

Dones matriculades en les titulacions de la branca d’Art i Humanitats i Proporció de dones en estudis masculinitzats de l'àrea d'Art i Humanitats. Des del curs 2007/08 al 2012/13

 • L’àrea de Ciències Socials i Jurídiques té una proporció de dones del 58%, pràcticament igual a la de la totalitat de la població estudiantil (59%).

Dones matriculades en les titulacions de la branca Ciències Socials i Jurídiques. Des del curs 2007/08 al 2012/13

 • Des d’una perspectiva de gènere, l’àrea de coneixement de Ciències està bastant equilibrada (amb un 52% de matrícula femenina i un 48% de matrícula masculina).

 Dones matriculades en les titulacions de la branca de Ciències. Del curs 2007/08 al curs 2012/13.

 • La proporció de dones en l’àrea més feminitzada de la Universitat, de Ciències de la Salut és del 71%.

Dones matriculades en les titulacions de la branca de Ciències de la Salut. Del curs 2007/08 al curs 2012/13.

 • La proporció de dones en l’àrea més masculinitzada de la Universitat, com és la de enginyeria, és del 21%.

Dones matriculades en les titulacions de la branca d’Enginyeria. Del curs 2007/08 al curs 2012/13.

 


3. Indicador: Distribució de l'estudiantat per nivells educatius. Segregació vertical

El grau de feminització de la matrícula universitària disminueix a mesura que augmenta el nivell educatiu. 

 •  Les dones representen el 60% de la matrícula de primer cicle, el 61% de la matrícula de segon cicle i el 56% de tercer cicle.

 Diagrama de tisores segons cicles de formació universitària (%). Universitat de València. Curs 2012/13.

 

 Estudis de Postgrau

Els estudis de Postgrau donen resposta a la demanda creixent d’especialització professional i de reciclatge formatiu intercurricular de les persones ja titulades. L’oferta d’estudis propis de postgrau ha estat complementada pels estudis de màster universitari incorporats a la nova estructura dels ensenyaments oficials de les universitats espanyoles.

 • La presència majoritària de dones no es reparteix de la mateixa forma en tots els rangs d’edat. Les dones són majoritàries en els col·lectius més joves i els homes en els de més edat.

Evolució del pes de les dones per a cada rang d’edat de l’estudiantat de postgrau. Curs 2010/11 al curs 2012/13

 • Hi ha més dones que homes cursant estudis de postgrau i les titulacions altament feminitzades predominen sobre les masculinitzades.

 Evolució de la matrícula en estudis propis i oficials de postgrau per sexe. Del curs 2003/04 al curs 2012/13.

Relació d’estudis oficials de màster segons grau de feminització i de masculinització en la matrícula (%) Curs 2011/12.

 

Estudis de doctorat

L’última etapa en la formació universitària, la integren els programes de doctorat, que constitueixen el tercer cicle dels estudis a la Universitat i volen potenciar la investigació més avançada en tots els àmbits del coneixement.

 • L’equilibri de gènere al que tendeix la matrícula en estudis de doctorat és el resultat de la pèrdua d’efectius femenins al llarg de les trajectòries acadèmiques universitàries. 

Evolució de la matrícula en programes de doctorat per sexe. Del curs 2003/04 al curs 2012/13.

Relació de programes de doctorat segons grau de feminització i de masculinització en la matrícula (%). Curs 2011/12.

 
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies