Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

INDICADORS

1. INDICADOR: Evolució de la matrícula (curs 2006/2007 al 2021/2022)

 • Matrícula global
 • Matrícula de grau
 • Matrícula de màster
 • Matrícula de doctorat

2. INDICADOR: Evolució de la matrícula de grau per edat i sexe (curs 2006/2007 al 2019/2020)

3. INDICADOR: Evolució de la matrícula per àrea de coneixement (curs 2015/2016 al 2021/2022)

 • Matrícula de grau per àrea de coneixement
 • Matrícula de màster per àrea de coneixement
 • Matrícula de doctorat per àrea de coneixement

4. INDICADOR: Titulacions masculinitzades i feminitzades (comparació curs 2010/2011 amb curs 2020/2021)

 • Titulacions altament masculinitzades: % dones és inferior al 20%
 • Titulacions masculinitzades: % dones entre el 20% i 40%
 • Titulacions feminitzades: % dones entre 60 i 80%
 • Titulacions altament feminitzades: % dones és més del 80%

5. INDICADOR: Evolució de les dones titulades per àrea de coneixement (curs 2011/2012 al 2020/2021)

 • Titulades global
 • Titulades de grau
 • Titulades de màster
 • Titulades de doctorat

6. INDICADOR: Taxes de rendiment acadèmic per àrea de coneixement (curs 2019/2020)

 • Taxa de rendiment
 • Taxa d’èxit
 • Taxa d’avaluació
 • Taxa d´abandó estudiants de nou ingrés

7. INDICADOR: Inserció laboral de l'estudiantat (entrevistes realitzades en 2016 i 2017)

Informe complet sobre l'Estudi d'Inserció laboral de Graduats i Graduades, amb dades desagregades per sexe (entre 2016-2017)

Informes específics per cada titulació amb una infografia penjada a les fitxes de tota l’oferta de graus de la UV 

A continuació, alguns exemples:

 • Grau de Sociologia (bretxa salarial: les dones entrevistades cobren un 28% menys que els homes)
 • Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (bretxa salarial: les dones entrevistades cobren un 38,6% menys que els homes)
 • Grau d’Enginyeria Informàtica (bretxa salarial: les dones entrevistades cobren un 19,8% menys que els homes)
 • Grau en Història (bretxa salarial: els homes entrevistats cobren un 21,3% menys que les dones)
 • exemple Medicina (bretxa salarial: els homes entrevistats cobren un 4% menys que les dones)
 • Grau en Química (bretxa salarial: les dones entrevistades cobren un 13,6% menys que els homes)

 

INFORMES COMPLETS

Informe Diagnòstic sobre l'estudiantat de la Universitat de València

(realitzat en desembre 2018 amb les dades disponibles fins aquesta data)