Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

Estudis i diagnòstics UV

Informes sobre Conciliació i Corresponsabilitat

Com a fruït de la preocupació i l’interès institucional per incorporar el tema de la conciliació i la coresponsabilitat a la Universitat de València, des del Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives i la Unitat d’Igualtat s’han encarregat diversos estudis.

LA BRECHA SALARIAL

  • Estudi sobre la Bretxa Salarial de Gènere a la UV, dades 2021, segon estudi a la UV realitzat per la professora Marcela Jabbaz. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2007, d’Igualtat, modificada pel RDL 6/2019, d’1 de març, de “mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació”, s’ha presentat l’estudi sobre bretxa salarial de gènere a la Universitat de València com un dels informes necessaris per l’elaboració del diagnòstic de situació de la igualtat entre dones i homes en la institució previ a l’aprovació d’un nou Pla d’Igualtat.
  • Estudi Bretxa Salarial de Gènere en les universitats públiques espanyoles, realitzat en 2021 pel Ministeri d'Universitats, ANECA i CRUE Igualtat amb la participació de 20 universitats, entre les quals la Universitat de València.
  • Estudi sobre bretxa salarial de gènere en la Universitat de València, 2015Estudi pioner en tot el sistema universitari espanyol coordinat per la professora Capitolina Díaz, juntament amb Marcela Jabbaz i Teresa Samper, professores del departament de Sociologia i Antropologia Social de la UV.

CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT.

Estudis realitzats per les professores Alicia Villar i Sandra Obiol, del departament de Sociologia i Antropologia Social de la UV.

3) Enquestes “Conciliació i corresponsabilitat entre la comunitat universitària a la Universitat de València” realitzada en octubre 2019 a tot el personal de la UV i en octubre 2021 a tot l'estudiantat.